Dekkingsgraad mei 2024: 146,5%

17 juni 2024

Eind mei 2024 is de dekkingsgraad van SPMS 146,5%. Dit is een stijging van 2,2%-punt ten opzichte van de dekkingsgraad eind april 2024 (144,3%). Deze stijging komt grotendeels door een stijging van de rekenrente en door beleggingsopbrengsten in de maand mei. 

 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Verschil tussen actuele dekkingsgraad en marktdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is voor looptijden tot 50 jaar gelijk aan de marktrente en wordt voor langere looptijden geëxtrapoleerd op basis van een constante forward rente. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

SPMS kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad ligt vanaf 1 januari 2023 zeer dicht tegen de marktdekkingsgraad aan. 

Marktdekkingsgraad

De marktdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 2,2%-punt gestegen van 144,3% naar 146,5%. SPMS kijkt naar de marktdekkingsgraad als zij moet beslissen hoe ze omgaan met de invloed van de rentestanden.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 0,1%-punt gestegen naar 145,4%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

 

Dekkingsgraad op basis van

30-4-2024

31-5-2024

Marktrente + UFR

144,3%

146,5%

Marktrente

144,3%

146,5%

Beleidsdekkingsgraad

145,3%

145,4%

Meest recente vereiste dekkingsgraad

31-3-2024

 

Vereiste dekkingsgraad

119,1%

 

Bekijk de (beleid)dekkingsgraden van de afgelopen maanden*

Dekkingsgraad april 2024