Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek

30 mei 2023

SPMS vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom vond er in februari 2023 een klanttevredenheidsonderzoek plaats. De resultaten helpen ons om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. De belangrijkste resultaten delen we graag met u.

Solide, gezond en deskundig

Deelnemers beschouwen SPMS over het algemeen als solide, gezond en deskundig. Ook ervaren ze het fonds als stabiel en de communicatie als prettig. De meerderheid ziet SPMS als een financieel gezond pensioenfonds en is tevreden over het financieel beleid. Men is bovendien positief over de dienstverlening. Een ruime meerderheid van de deelnemers heeft naar eigen zeggen voldoende tot (zeer) goed inzicht in hun persoonlijke pensioensituatie.

Behoefte aan meer informatie

Uit het onderzoek kwam naar voren dat meer dan de helft van de deelnemers vindt dat SPMS hen proactief op de hoogte houdt over hun pensioen. Toch zou men wel graag meer weten over de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling van SPMS. Een van de manieren om hier meer informatie over te verkrijgen, is het aanvragen van een gesprek met onze financieel planners. Zij kijken graag samen met u naar uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden die u heeft. 

Lees meer over gratis onafhankelijk advies van de financieel planners

De nieuwe pensioenregels

Naast behoefte aan informatie over de keuzes binnen SPMS, gaven deelnemers aan graag meer geïnformeerd te worden over de nieuwe pensioenregels die per 1 juli 2023 gelden. De onzekerheid over de nieuwe pensioenregels zorgt begrijpelijkerwijs ook voor een lager vertrouwen in het fonds. Nu de wet definitief rond is, gaan we u vaker informeren over de ontwikkelingen rondom deze nieuwe regels. Dit doen we via onze website  en digitale nieuwsbrieven. 

Bekijk de meest relevante en recente informatie over de vernieuwde pensioenregels op onze website.

Deel uw informatiebehoeften met ons

Sommige deelnemers gaven aan behoefte te hebben aan meer informatie vanuit SPMS. Wanneer u specifieke thema's graag (uitgebreider) besproken zou zien in onze communicatie, dan horen wij dit graag. U kunt uw wensen met ons delen via communicatie@spms.nl.

We bedanken iedereen die meedeed met het onderzoek. We hopen dat u ook in de toekomst uw mening met ons wilt delen.