Ondanks tegenvallende beleggingen verhoogt SPMS pensioenen

27 juni 2023

SPMS Jaarverslag 2022

De onrust op de financiële markten, onder meer door de oorlog in Oekraïne, zorgde ook bij pensioenfonds SPMS in 2022 voor een flinke tegenvaller in de beleggingen. Dankzij de stijgende marktrente bleef onze financiële positie echter stabiel. Het zorgde ervoor dat de pensioenen van de deelnemers toch verhoogd konden worden.

Op meerdere vlakken was 2022 een extreem jaar. De beleggingen vielen tegen, wat resulteerde in een verlies van maar liefst 3,9 miljard euro aan belegd vermogen.

Forse verhoging pensioenopbouw

In 2022 brak er oorlog uit in de Oekraïne en ontstond er een aantrekkende consumentenvraag na het einde van de coronapandemie Dit in combinatie met het jarenlange geldverruimingsbeleid van de ECB, zorgde voor een ongekende inflatie. De stijgende marktrente zorgde er voor dat ondanks dat alles de financiële positie van SPMS toch stabiel bleef. Daardoor kon het fonds niet alleen de pensioenopbouw met 21,2% verhogen, maar ook het al opgebouwde pensioen. 

Jaarlijks kent SPMS een onvoorwaardelijke toeslag toe van 3%, maar met nog 1,25% extra toeslag kwam de totale verhoging van het opgebouwde pensioen op 4,25%. Tegelijkertijd kon het fonds de premie stabiel houden. Dit om de actieve deelnemers in een tijd van hoge inflatie te ontzien. 

Acties en ambities rond duurzaamheid

SPMS belegt voor een welvaartsvaste basispensioenvoorziening voor haar deelnemers. Het fonds integreert de zogenoemde Environmental, Social en Governance (ESG-)factoren steeds meer in het beleggingsbeleid. SPMS legde in 2022 een ambitie vast en nam deel aan de Net Zero Asset Owner Alliance. 

Uitsluitingen zijn aangescherpt en per 2025 wil het fonds 10% van het belegd vermogen besteden aan impactbeleggingen. Met de implementatie van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is er ook een apart jaarverslag over het ESG-beleid verschenen. 

Bekijk ons ESG jaarverslag 2022

Nauw contact met deelnemers

SPMS stemt de regeling af op de collectieve wensen van de deelnemers. Daarbij staat kwaliteit van de service hoog in het vaandel. SPMS wil voor haar deelnemers een onafhankelijk specialist in inkomen en pensioen zijn. 

Zo geven financieel planners inzicht in de financiële situatie en pensioenplanning: zij voerden bijna 300 gesprekken over financiële vragen en deden bijna 200 Financiële Scans. Ook voerden de planners ruim 150 startgesprekken om nieuwe deelnemers onder andere voor te lichten over de regeling. 

Via LinkedIn zoeken wij meer binding met onze deelnemers. Ook gaven SPMS-medewerkers talloze presentaties op locatie aan medisch specialisten, onder meer over het vernieuwde pensioenstelsel. Digitale klankbordgroepen zijn daarnaast een belangrijk middel om te horen wat medisch specialisten belangrijk vinden, bijvoorbeeld over de nieuwe pensioenregeling. 

SPMS werkt nauw samen met de beroepsvereniging van medisch specialisten (BPMS) in de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. Nu de Wet toekomst pensioenen is aangenomen, gaat SPMS deze overgang met vertrouwen tegemoet.