Uitkomsten onderzoek financiële risico’s

19 februari 2023

Eind 2022 onderzochten we hoe u naar financiële risico’s kijkt. Kiest u voor zekerheid? Of kiest u voor meer risico? 2.785 respondenten namen deel aan het onderzoek. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek stellen wij ons beleggingsbeleid vast.

Iets meer risico dan gemiddeld

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten iets meer risico willen nemen dan de gemiddelde Nederlander. Leeftijd speelt een belangrijke rol. Oudere deelnemers willen minder risico nemen dan jongere deelnemers. Het beleggingsbeleid in het vernieuwde pensioenstelsel laten we hier op aansluiten: we kunnen voor verschillende groepen deelnemers verschillend beleggen.

Een beter beleggingsresultaat is belangrijker dan de risicovoorkeur

De meerderheid van de deelnemers vindt het goed als SPMS in het beleggingsbeleid afwijkt van de risicovoorkeur van de deelnemers. Zolang dat naar verwachting tot een beter beleggingsresultaat leidt. Een derde van de deelnemers verwacht dit zelfs van SPMS.

Breed draagvlak voor maatschappelijk verantwoord beleggen

Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijker dan rendement. 1 op de 5 deelnemers vindt het rendement belangrijker. SPMS is ervan overtuigd dat rendement en duurzaamheid hand in hand gaan.