Dekkingsgraad januari 2023 144,1%

15 februari 2023

Eind januari 2023 is de dekkingsgraad van SPMS 144,1%. Dit is een stijging van 1,0%-punt ten opzichte van de dekkingsgraad eind december 2022 (143,1%).

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Verschil tussen actuele dekkingsgraad en marktdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is voor looptijden tot 50 jaar gelijk aan de marktrente en wordt voor langere looptijden geëxtrapoleerd op basis van een constante forward rente. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

SPMS kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad ligt vanaf 1 januari 2023 zeer dicht tegen de marktdekkingsgraad aan.

Marktdekkingsgraad

De marktdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 1,6%-punt gestegen van 142,5% naar 144,1%. SPMS kijkt naar de marktdekkingsgraad als zij moet beslissen hoe ze omgaan met de invloed van de rentestanden.

Ultimate Forward Rate

UFR staat voor Ultimate Forward Rate. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft deze geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen. Tot 1 januari 2023 was de UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind december 2022 was de UFR gelijk aan 1,2%.

Met ingang 1 januari 2023 heeft DNB, op advies van de Commissie Parameters, de methode gewijzigd en wordt voor looptijden tot 50 jaar uitgegaan van marktrentes. Vanaf 50 jaar wordt geëxtrapoleerd door gebruik te maken van een constante forward rente die gelijk is aan de 30-jaars forward rente met een looptijd van 20 jaar.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 0,6%-punt gestegen naar 143,0%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad op basis van31-12-202231-01-2023
Marktrente + UFR143,1%144,1%
Marktrente142,5%144,1%
Beleidsdekkingsgraad142,5%143,0%
Meest recente vereiste dekkingsgraad31-12-2022
Vereiste dekkingsgraad118,8%