Dekkingsgraad november 2023 142,6%

15 december 2023

Eind november 2023 is de dekkingsgraad van SPMS 142,6%. Dit is een daling van 5,2%-punt ten opzichte van de dekkingsgraad eind oktober 2023 (147,8%). Deze daling komt grotendeels door de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Verschil tussen actuele dekkingsgraad en marktdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is voor looptijden tot 50 jaar gelijk aan de marktrente en wordt voor langere looptijden geëxtrapoleerd op basis van een constante forward rente. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

SPMS kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad ligt vanaf 1 januari 2023 zeer dicht tegen de marktdekkingsgraad aan. 

Marktdekkingsgraad

De marktdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 5,1%-punt gedaald van 147,7% naar 142,6%. SPMS kijkt naar de marktdekkingsgraad als zij moet beslissen hoe ze omgaan met de invloed van de rentestanden.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 0,1%-punt gedaald naar 145,8%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad op basis van31-10-202330-11-2023
Marktrente + UFR147,8%142,6%
Marktrente147,7%142,6%
Beleidsdekkingsgraad145,9%145,8%
Meest recente vereiste dekkingsgraad30-09-2023 
Vereiste dekkingsgraad119,6% 
SPMS grafiek dekkingsgraad november 2023