Hoe benut u loonheffingskorting?

4 april 2023

Tussen 1 maart en 30 april moet iedereen met een inkomen aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2022. Een onderdeel van de inkomstenbelasting die u betaalt, is loonheffing. U kunt zorgen dat u minder van deze heffing hoeft te betalen, dat heet loonheffingskorting. We leggen u graag uit hoe loonheffingskorting werkt.

U betaalt automatisch belasting

U betaalt elke maand automatisch belasting. Dit geldt voor iedereen met een inkomen: of u nu salaris, pensioen of een uitkering krijgt. De organisatie waar u geld van krijgt, houdt belasting in op uw inkomen. Dat heet ook wel loonheffing. Hoeveel loonheffing u betaalt, ziet u op uw salarisstrook of betaalspecificatie. Uw werkgever(s), pensioenfonds(-en) of uitkeringsinstanties maken dat geld over aan de Belastingdienst.

Korting op de belasting voor 1 inkomensbron

U kunt korting krijgen op uw loonheffing. Deze loonheffingskorting mag u toepassen op 1 inkomensbron. Let daarom op als u inkomen heeft uit meerdere bronnen. Bijvoorbeeld: 

  • AOW van overheid en pensioen van SPMS; 
  • pensioen van meer dan één pensioenfonds; 

Loonheffingskorting aan- of uitzetten

U kunt uw pensioenfonds of de uitkeringsinstantie vragen om de loonheffingskorting aan of uit te zetten.

  • Als u de korting laat toepassen op meerdere inkomens, kunt u een naheffing krijgen van de Belastingdienst;
  • Als u de korting bij geen enkel inkomen laat toepassen, kunt u de korting waar u recht op heeft zélf bij de Belastingdienst terugvragen.

Krijgt u pensioen?

Op de AOW past de overheid automatisch de loonheffingskorting toe. Op uw pensioenuitkering van SPMS passen wij standaard géén loonheffingskorting toe. Wij kunnen dit op verzoek voor u aanpassen.

U kunt de loonheffingskorting op uw pensioen van SPMS aanzetten (en ook weer uitzetten) in MijnSPMS. U kunt dit doen via de pagina ‘Pensioenuitkering’ of 'Uw gegevens'. 

Vergeet niet om uw loonheffingskorting bij uw AOW uit te zetten, als u loonheffingskorting toepast op uw SPMS-pensioen.