Hoe kijkt u naar risico’s als het om uw pensioen gaat?

7 september 2022

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. De pensioenregeling van SPMS moet worden aangepast aan deze nieuwe regels. Een belangrijk onderdeel is het beleggingsbeleid. SPMS belegt uw pensioen. Het merendeel van uw pensioen bestaat uit winst op de beleggingen. De hoogte hiervan is niet zeker. Iedereen gaat anders om met deze onzekerheid.

Onderzoek naar uw risicovoorkeuren

We willen graag weten wat u belangrijk vindt als het gaat om het beleggen van uw pensioen. Zo kunnen we onze beleggingen beter laten aansluiten op de voorkeuren van onze deelnemers. Daarom doen wij onderzoek naar hoe u naar financiële risico’s kijkt. Kiest u voor zekerheid? Of kiest u voor meer risico als dat de kans op een hoger pensioen vergroot? Uw antwoorden helpen ons bij het opstellen van ons beleggingsbeleid.

Zo doet u mee

Onafhankelijk onderzoeksbureau IPSOS voert dit onderzoek voor ons uit. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit individuele interviews. De interviews vinden online plaats en duren ongeveer een uur. Het kan zijn dat onderzoeksbureau IPSOS u telefonisch of per e-mail benadert om u uit te nodigen voor een interview. Het tweede onderdeel is een online vragenlijst. U ontvangt hiervoor later een uitnodiging. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. 

We hopen dat u tijd vrij kunt maken om deel te nemen aan het onderzoek.