Uitstel transitiedatum vernieuwde pensioenstelsel*

11 oktober 2022

Zoals u weet bereiden BPMS en SPMS zich samen voor op een transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij was het uitgangspunt om per 1 januari 2025 over te gaan naar een vernieuwde regeling.

De besturen van BPMS en SPMS, als opdrachtgevers van het project dat leidt tot de overgang, hebben moeten constateren dat dit uitgangspunt niet langer realistisch is.

De belangrijkste oorzaken van uitstel transitiedatum

  • Pensioenuitvoeringsorganisatie APG kan een overgang per 1 januari 2025 niet garanderen. Ook niet als BPMS en SPMS aan alle gevraagde vereisten voldoen. Die garantie is naar de mening van beide besturen noodzakelijk om een beheerste overgang te realiseren.
  • Het proces van wet- en regelgeving is tegen verwachting nog steeds niet afgerond en een definitieve datum is nog niet bekend. Zoals u mogelijk in het nieuws heeft vernomen is deze ingangsdatum verschoven van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Het lijkt de besturen verstandig de definitieve totstandkoming van de wetgeving af te wachten voor ze beginnen aan de interne besluitvorming.
  • De commissie Parameters komt 30 november pas met haar rapport. Dit rapport is van belang voor de uitgangspunten van de berekeningen die gemaakt moeten worden voor het verhuizen (invaren) van de pensioen naar het vernieuwde stelsel. Met behulp van dit rapport kunnen we dus duidelijker aantonen wat de (financiĆ«le) gevolgen zijn voor de verschillende leeftijdscohorten. Tot die tijd moet met aannames gerekend worden. Idealiter leggen de besturen gevalideerde berekeningen aan u voor op basis van de door de commissie verwoorde uitgangspunten.

Uitstel ook in belang van gezamenlijk en zorgvuldig transitietraject

Onder deze onzekere omstandigheden vinden de beide besturen het niet verantwoord een besluitvormingstraject te starten gericht op besluitvorming in maart 2023. Er is door de afgevaardigden ook meermaals aandacht gevraagd voor een zorgvuldig traject, waarin er genoeg tijd is om de voorstellen te doorgronden, voor we samen tot een besluit komen. De extra tijd moet hierbij helpen.

De besturen hebben besloten de transitiedatum van 1 januari 2025 los te laten. Ze hebben het bestuursbureau de opdracht gegeven met APG in gesprek te gaan om een nieuwe, gegarandeerde, datum af te spreken.

*In PensioenInzicht van najaar 2022 staat op pagina 13 het artikel 'Nieuwe Pensioenregels: keuzes voor de VvA' waarin ook een tijdslijn staat over de te maken keuzes richting het vernieuwde stelsel. Die informatie is niet meer actueel. De informatie die u in dit bericht leest is leidend.