SPMS bevriest beleggingen in Rusland

7 maart 2022

SPMS is geschokt over de Russische inval in Oekraïne en volgt met grote zorg de ontwikkelingen in de oorlog die nu gaande is. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die hier slachtoffer van is, in en buiten de Oekraïne. We leven ook mee met iedereen die dierbaren in de Oekraïne heeft.

SPMS belegt op dit moment slechts een zeer beperkt deel van de portefeuille (ongeveer 0,34%) in Rusland. Het betreft beleggingen in Russische staatsleningen en obligaties en aandelen van Russische bedrijven.

Het bestuur van SPMS heeft besloten om alle beleggingen in Rusland met onmiddellijke ingang te bevriezen. Onze externe vermogensbeheerders zijn van dit besluit op de hoogte gesteld. Transacties zijn door gesloten beurzen en sanctiemaatregelen momenteel ook niet mogelijk.

SPMS baseert zich wat betreft de geografische spreiding van zijn beleggingen op de sanctielijst van de VN Veiligheidsraad. Daarnaast voldoet SPMS aan de geldende Europese sanctiewetgeving die financiële instellingen verbiedt om te beleggen in bepaalde financiële instrumenten, zoals nieuwe emissies van verschillende Russische ondernemingen.

SPMS volgt de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet. Als de betreffende beurzen en markten weer opengaan, zal de situatie in Rusland en de regio naar alle waarschijnlijkheid veranderd zijn. Het bestuur zal die situatie op dat moment opnieuw beoordelen en een besluit nemen over de bestaande beleggingen.