Jaarverslag 2021: SPMS verhoogt pensioenen met 3,7%

28 juni 2022

Pensioenfonds SPMS, voor vrijgevestigd medisch specialisten, presteerde in 2021 opnieuw goed. De pensioenaanspraken werden verhoogd met 3,7%. Tegelijkertijd bleven de premie en pensioenopbouw stabiel. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2021 dat het pensioenfonds heeft gepubliceerd.

Een welvaartsvast pensioen is een belangrijk speerpunt voor pensioenfonds SPMS. Daarom kent het fonds een jaarlijkse onvoorwaardelijke toeslag van 3 procent. Op 1 januari 2022 werd deze toeslag extra verhoogd met 0,7 procent. Het fondsbestuur baseert dit besluit op de financiële positie van het fonds.

Opbouw en premie gelijk

Het fonds verwelkomde in 2021 468 nieuwe deelnemers. De pensioenen van de deelnemende medisch specialisten staan er goed voor. Een belangrijke indicator daarvoor is de premiedekkingsgraad; die laat de verhouding zien tussen de ontvangen premie en de kosten van de pensioenopbouw. De premiedekkingsgraad bedroeg ten tijde van het meetmoment, in september 2021, 70 procent. SPMS streeft naar een gemiddelde premiedekkingsgraad van 70 procent over een periode van vijf jaar. De hoogte van de premie en de opbouw konden zodoende gelijk blijven.

Hoogste dekkingsgraad sinds jaren

De dekkingsgraad, die de verhouding weergeeft tussen de bezittingen en de pensioenverplichtingen van het fonds, steeg van 130 procent naar 141 procent. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden steeg van 122 procent naar 136 procent. Het vereist eigen vermogen bedraagt 119 procent. Hoewel 2021 op de financiële markten een onrustig jaar was, kon SPMS toch een positief resultaat boeken op de beleggingen. Het belegd vermogen steeg in 2021 met 0,3 miljard euro naar 14,6 miljard euro. Het beleggingsrendement bedroeg 2,6 procent.

Ambities in duurzaamheid

In 2021 heeft SPMS het ESG-beleid verder uitgewerkt. Het fonds stelde onder meer een ambitieverklaring op en startte deelname aan de Net Zero Asset Owner Alliance van de Verenigde Naties. Dit initiatief wil vermogensbeheerders stimuleren zich te committeren aan een doel van netto nul CO2-uitstoot in 2050.

Voorbereiding op nieuw pensioenstelsel

SPMS bereidt zich tot slot samen met de beroepsvereniging BPMS voor op het nieuwe pensioenstelsel. De twee opties, een solidaire premieregeling of een flexibele premieregeling, zijn besproken met de leden. De voorlopige voorkeur ligt bij de solidaire premieregeling. Een definitieve keuze is niet mogelijk, omdat de wetgeving nog niet gereed is.