Veelgestelde vragen over de verhoging

20 december 2015

Wij kunnen ons voorstellen dat de verhoging van uw pensioen vragen oproept. Wij beantwoorden de veelgestelde vragen.

U heeft een belastingvoordeel als u pensioen opbouwt. U hoeft namelijk geen belasting te betalen over de premie die u betaalt. En ook over het pensioenvermogen hoeft u geen belasting te betalen. U gaat pas belasting betalen als het pensioen wordt uitgekeerd. Vanaf uw AOW-leeftijd geldt ook een gunstiger belastingtarief. 

Omdat er dus sprake is van een belastingvoordeel zijn er ook regels verbonden aan hoeveel pensioen u op mag bouwen. SPMS streeft naar een fiscaal maximale pensioenregeling. De opbouw was tot 2019 maximaal en groeit nu weer toe naar het fiscaal maximale toegestane pensioen. Daarom mag uw pensioen niet met een hoger percentage worden verhoogd. 

SPMS voert regelmatig gesprekken met de Belastingdienst om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om uw pensioen verder te verhogen.

Het percentage van 4,25% bestaat uit twee onderdelen: de onvoorwaardelijke toeslag en de voorwaardelijke toeslag. De onvoorwaardelijke toeslag staat vast en is 3%. Uw pensioen wordt standaard elk jaar met 3% verhoogd. De aanvulling tot 4,25% is de voorwaardelijke verhoging. 

Allereerst wordt er gekeken naar de stijging van de cao-lonen van hogere ambtenaren. In 2022 was dit 4,121%. Omdat de lonen harder zijn gestegen dan 3%, wordt er een voorwaardelijke toeslag gegeven. Vervolgens wordt er gekeken naar de financiële situatie van het fonds. Deze is ruim voldoende om de pensioenen te verhogen met 4,25%. Tot slot wordt er gekeken naar de fiscale ruimte. Op basis van de fiscale toets die is uitgevoerd, is in totaal maximaal een toeslag (inclusief de onvoorwaardelijke toeslag van 3%) van 4,25% mogelijk.

Een pensioenregeling in Nederland moet voldoen aan fiscale regels. Een beroepspensioenfonds, zoals SPMS, moet hieraan sinds 2015 voldoen. Die regels geven aan wat het maximale pensioen is dat deelnemers in een pensioenregeling mogen opbouwen. En hoeveel dat pensioen maximaal geïndexeerd mag worden. Dit zijn complexe regels. Het totaal opgebouwde pensioen moet voldoen aan de regels. Maar ook de pensioenopbouw in enig jaar. Helaas beperken de relatief hoogste pensioenen het indexatiepercentage voor iedereen in het pensioenfonds. Een belangrijke oorzaak waardoor deze pensioen relatief hoog zijn, of worden, is de keuze voor hoge conversie.

In de afgelopen jaren was de opbouw niet fiscaal maximaal en ook voor 2023 is de opbouw niet fiscaal maximaal. Maar in de jaren ervoor wel, zodat deelnemers in die jaren optimaal hebben kunnen profiteren van de omkeerregel voor de belasting: premie is niet belast, uitkering pensioen wel belast.

Bij de overstap naar het vernieuwde stelsel, verhuizen alle opgebouwde pensioenen mee naar het nieuwe stelsel. Op dit moment weten we nog niet precies hoe dat zal gaan, maar de verwachting is dat we op dat moment een groot deel van de huidige buffers kunnen verdelen over alle deelnemers. In het vernieuwde pensioenstelsel hoeven we namelijk minder buffers aan te houden. Daarnaast kijkt SPMS nu al naar mogelijkheden om de buffers uit te delen. Maar vanwege de fiscale beperkingen is dit niet eenvoudig te realiseren. 

Verder zijn hoge buffers zoals het woord “buffer” al zegt, bedoeld om tegenvallers op te vangen. Bij grote tegenvallers hoeft het fonds dan niet te besluiten om minder te verhogen dan de onvoorwaardelijke toeslag van 3%.

Op MijnSPMS staat uw persoonlijke pensioenbedrag. De verhoging van uw pensioen wordt per 1 januari 2023 verwerkt.

De prijsinflatie was afgelopen jaar uitzonderlijk hoog. Maar er zijn ook veel jaren geweest dat de prijsinflatie tussen de 1% à 2% lag. Het is dan ook de eerste keer in tien jaar dat de prijsinflatie hoger is dan de hoogte van de verhoging.

JaarToeslagverlening*Stijging van de prijzen
2022
4,25%
nog niet bekend
2021
3,7%
2,7%
2020
3%
1,3%
2019
3%
2,6%
2018
3%
1,7%
2017
3%
1,4%
20163%0,3%
20153%0,6%
20143%1,0%
20133%2,5%
20123%2,5%

*Heeft u pensioen opgebouwd bij een keuzeverzekeraar en/of heeft u gekozen voor een hoge of lage conversie? Dan kunnen deze percentages anders zijn.