Voorlopige keuze voorkeursregeling nieuw pensioenstelsel

19 december 2021

Op dinsdag 14 december werd een vergadering van de VvA (Vergadering van Afgevaardigden) gehouden. Eén van de agendapunten was de voorlopige keuze voor de soort premieregeling in het vernieuwde pensioenstelsel. Deze keuze draagt bij aan een voorspoedige overgang naar het vernieuwde stelsel. U leest hier de belangrijkste uitkomsten van de behandeling van dit agendapunt/deze keuze.

Thijs Plokker, bestuurslid van BPMS, gaf een toelichting op de eerste voorlopige keuze die in het kader van de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel aan de VvA werd voorgelegd. In het nieuwe stelsel is er een keuze tussen twee regelingen:

  • De solidaire premieregeling.
  • De flexibele premieregeling.

Onderzoek is gedaan om voorkeur uit te vragen

Ter ondersteuning van de voorlopige keuze zijn tussen de vorige en deze VvA vergadering ruim 50 informatiebijeenkomsten voor de achterban georganiseerd waarin een financieel planner en bestuurders van BPMS en/of SPMS samen met de afgevaardigde de achterban over de voorliggende keuze hebben geïnformeerd. Deelnemers geven de voorkeur aan de solidaire premieregeling. Dat bleek uit het in de vorige vergadering gepresenteerde deelnemersonderzoek. Dit is in lijn met het advies van de besturen van BPMS en SPMS.

Voorkeur voor de solidaire premieregeling

Het is de VvA die hierover uiteindelijk definitief besluit. BPMS en SPMS streven naar implementatie van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2025. Om deze datum te realiseren, is in deze vergadering via een Mentimeter-peiling een voorlopige keuze voor één van de twee varianten uitgevraagd. Dit maakt het mogelijk om op basis van deze keuze de toekomstige regeling verder uit te werken. Het betreft een voorlopige keuze omdat de wetgeving nog niet definitief is. Bij de uitwerking kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Door de afgevaardigden is met een ruime meerderheid (92%) de voorlopige voorkeur uitgesproken voor de solidaire premieregeling.

Wij houden u op de hoogte

Iedere vergadering wordt de VvA geïnformeerd over de voortgang en indien nodig zal de keuze opnieuw geagendeerd worden. De definitieve keuze wordt ook aan de VvA voorgelegd. Ter ondersteuning van de voorlopige keuze zijn tussen de vorige en deze VvA vergadering ruim 50 informatiebijeenkomsten voor de achterban georganiseerd waarin een financieel planner en bestuurders van BPMS en/of SPMS samen met de afgevaardigde de achterban over de voorliggende keuze hebben geïnformeerd.

Houd de website in de gaten voor actuele informatie

Op deze website is meer informatie te vinden over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, waaronder een Q&A die frequent wordt geactualiseerd en een filmpje over de twee varianten.