Financiële positie SPMS per eind februari 2020

16 maart 2020

De maand februari is voor de financiële positie van SPMS teleurstellend verlopen. De dekkingsgraad van het fonds daalde door onrust op de beurzen. Deze onrust wordt veroorzaakt door ontwikkelingen als gevolg van de pandemie van het coronavirus en de forse daling van de olieprijs. Hierdoor zijn de aandelenmarkten fors geraakt en bereikte de rente een historisch laag niveau. Hierdoor stegen onze pensioenverplichtingen flink.

Dekkingsgraad SPMS gedaald in februari

De actuele dekkingsgraad van SPMS daalde van 126,2% eind januari naar 121,9 % eind februari 2020. Ook de beleidsdekkingsgraad daalde met 125,1% naar 124,8%.

Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over wat dit precies voor u betekent. Eind 2020 beslist het bestuur over de voorwaardelijke indexatie, premie en opbouw 2021.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Uiteraard houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in de financiële positie van SPMS.