SPMS in tijd van corona

2 april 2020

Het coronavirus houdt ons land in zijn greep. De gevolgen zijn ingrijpend en laten zich voelen op werk en privé. Welke maatregelen nemen wij om deze ongewone situatie het hoofd te bieden?

Laatste update: 4 mei 2020.

Gevolgen dekkingsgraad SPMS

De huidige mondiale onrust heeft ook zijn effect op de financiële positie van SPMS. Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over wat dit precies op de lange termijn voor u betekent. Eind 2020 beslist het bestuur over de indexatie, premie en opbouw 2021. Op de korte termijn zien we dat de actuele dekkingsgraad door de huidige ontwikkelingen daalt. 

Het SPMS-bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De actuele dekkingsgraad bedroeg op 27-03-2020 112%. Dat wil zeggen dat we voor iedere euro pensioen die we aan de deelnemers nu of in toekomst moeten uitbetalen nog 12 cent buffer in huis hebben. Volgens de afspraken in ons fonds is er sprake van een crisis als de dekkingsgraad binnen twee weken met meer dan 7% daalt en daar is nu sprake van. Dat betekent dat het SPMS-bestuur de financiële positie in een hogere frequentie met de fiduciair bespreekt en zo nodig aanpassingen doet in het beleggingsbeleid. Zoals u van ons gewend bent houden wij u maandelijks op de hoogte van de actuele dekkingsgraad.

Pensioenen worden gewoon uitbetaald en de premies geïnd

De huidige situatie brengt geen verandering in uw pensioenaanspraken, het uitkeren van de pensioenen of het innen van de premies. 

Wilt u weten wanneer uw pensioen wordt uitbetaald? Bekijk de betaaldata 2020.

Mogelijkheid tot uitstel betaling premie

Mocht u door de huidige Covid-19 epidemie een terugval in omzet hebben en in betalingsproblemen komen, dan kunt u een verzoek indienen voor maximaal 3 maanden uitstel van betaling pensioenpremie. Eventueel in combinatie met een betalingsregeling voor de periode na drie maanden. 

Dit voorstel is conform het advies van de Pensioenfederatie voor zelfstandigen. SPMS verwacht dat dit mogelijk relevant is voor medisch specialisten die vooral in zelfstandige behandelcentra of als ZZP'er werken. 

Neemt u in voorkomende gevallen graag contact op met een van de financieel planners  op (030)  693 76 80 of per mail inzicht@spms.eu.

Bereikbaarheid Adviesgroep

Op dit moment werken al onze medewerkers vanuit huis. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid. 

Sinds 4 mei zijn wij weer telefonisch bereikbaar. U kunt ons op werkdagen van 8.30 - 17.30 bereiken via (020) 583 62 62. Ook via mail of chat staan wij volledig tot uw dienst.

Wij werken er hard aan om al uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Bereikbaarheid financieel planners

Voor al uw financiële vragen kunt u terecht bij onze financieel planners. Voor hen geldt dat ze voor nu geen afspraken meer maken op locatie, maar dat ze wel gewoon bereikbaar zijn op

(030)  693 76 80 of per mail inzicht@spms.eu.