Magazine PensioenInzicht

Op deze pagina vindt u de meest recente edities van het magazine PensioenInzicht terug.

PensioenInzicht voorjaar 2024

In deze editie van PensioenInzicht:

  1. BPMS heeft een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire premieregeling. De voorbereidingen voor de overgang naar het nieuwe stelsel gaan een nieuwe fase in. Maar waarom is deze keuze gemaakt? Welke rol spelen deelnemers in de overgang naar het nieuwe stelsel en welke mogelijkheden biedt de solidaire premieregeling in het verder verduurzame van het beleggingsbeleid?
    BPMS-voorzitter Jolise Martens en SPMS-voorzitter Eelco Stuijfzand vertellen hierover in het hoofdartikel.
  2. SPMS-bestuurslid en lid Investment Committee Robert Wagenmakers aan het woord over de nieuwe ambities die SPMS heeft opgesteld op het gebied van duurzaam beleggen
  3. Meer informatie over de extra indexatie voor 2022
  4. Een gesprek met nieuw BPMS-bestuurslid Remi Schoop en met aftredend bestuurslid Willem Pieters.

Dat en nog veel meer leest u in deze editie van PensioenInzicht.

PensioenInzicht voorjaar 2022

In het nieuwe pensioenstels is er de keuze tussen twee soorten regelingen, de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling*. Wat zijn de verschillen tussen deze twee varianten? En welke past het best bij de medisch specialist? In het hoofdartikel gaan we hier op in. Verder ook een verslag van de ESG-klankbordgroep die dit voorjaar plaatsvond. Een dubbelinterview met de nieuwe directeur en de nieuwe voorzitter van SPMS. En wat betaalt een medisch specialist gemiddeld aan premie tijdens zijn/haar carriere? En hoeveel pensioen levert dit op? Wij rekenen dit voor u uit.

PensioenInzicht 54 - actieve en gepensioneerde deelnemers

*Tijdens het drukken van deze editie waren deze nieuwe namen nog niet bekend. De Solidaire Premieregeling wordt daarom nog het nieuwe pensioencontract (NPC) genoemd en de flexibele premieregeling wet verbeterde premieregeling (WVP). De wijziging heeft geen effect op de inhoud van de twee contractvormen, enkel op de tenaamstelling. (red.)

SPMS is nu al bezig met het aankomende pensioenstelsel. Zo heeft SPMS dit jaar de premie verhoogd, maar deze met het oog op dit nieuwe stelsel wel vastgezet voor de komende jaren (enkel looninflatie heeft dan effect op de premie). In deze editie vertellen wij u meer over het beleid van SPMS en leggen we u uit wat de premiedekkingsgraad is. Verder leest u meer over SPMS haar ESG-beleid, komen uw collega's aan het woord en legt een financieel planner een financiële casus uit die ook voor u relevant kan zijn.

PensioenInzicht 53 - actieve en gepensioneerde deelnemers

De crisis door toedoen van de Covid-19 pandemie raakt iedereen. Zo raakt het ook de pensioenfondsen door de consequenties die de pandemie hebben op de financiële markt. Maar welke risico's loopt een fonds precies? En hoe gaat SPMS om met de huidige crisis en met risico's in het algemeen? In deze editie van PensioenInzicht vertellen wij hier meer over.

PensioenInzicht 52 - Actieve en gepensioneerde deelnemers

De markrente is nagenoeg nul en dit heeft natuurlijk ook effect op het fonds. SPMS is een financieel gezond en sterk fonds, maar wij blijven altijd kritisch en nemen waar nodig maatregelen voor een toekomstbestendig pensioen. In deze editie van PensioenInzicht vertellen wij hier meer over.

PensioenInzicht 51 - Actieve en gepensioneerde deelnemers

SPMS bereidt zich voor op economische veranderingen en politieke besluiten. We hebben geen glazen bol om in de toekomst te kijken. Maar: we kunnen wel scenario's schetsen om ons niet te laten overvallen door veranderingen. In deze editie van PensioenInzicht laten we zien hoe SPMS zich voorbereidt aan de hand van scenario analyses. 

PensioenInzicht 50 - Actieve en gepensioneerde deelnemers

Het is belangrijk dat u weet hoe uw inkomen er na uw beroepscarrière uitziet. In deze editie van PensioenInzicht zetten we voor u op een rij hoe uw ouderdomspensioen is opgebouwd en wat de premies die u betaalt, u opleveren. We streven naar een optimaal rendement op een manier die past binnen onze opvattingen over maatschappelijk verantwoord beleggen. 

PensioenInzicht 49 - Actieve en gepensioneerde deelnemers

Soms moet een pensioenfonds belangrijke beslissingen nemen. Vertrouwen van u is daarom belangrijk. Uit het laatste klanttevredenheidsonderzoek heeft u ons dat gegeven. 

Pensioeninzicht 48 - actieve en gepensioneerde deelnemers

Wanneer wilt u met pensioen? Wij zijn benieuwd naar uw ideale pensioenleeftijd. Vul daarom de enquête in. De politiek heeft de pensioenrichtleeftijd op 68 jaar vastgesteld. SPMS houdt vast aan 65jaar. Lees de motivatie hiervoor in deze editie van Pensioeninzicht. Kijk ook wat er wijzigt in uw pensioenreglement.

Pensioeninzicht 47 - actieve en gepensioneerde deelnemers

Het thema van deze editie is meer inzicht en overzicht in uw pensioen. Waar staat u nu en wat wilt u straks? Maak kennis met de nieuwe MijnSPMS en bekijk uw pensioengegevens. Bij SPMS kunt u (gratis) een financiële scan laten maken die u nóg beter inzicht geeft in uw financiële situatie. Want daar gaat het om: meer inzicht in úw eigen pensioen!

Pensioeninzicht 46 - Actieve en gepensioneerde deelnemers

Het thema van deze editie is dat pensioen opbouwen bij SPMS loont. U betaalt elke maand een flink bedrag aan premie. Wij laten u in deze editie zien wat deze premie oplevert en waarvoor u het doet. Pensioen opbouwen bij SPMS is de moeite waard, want u krijgt meer terug dan u ingelegd heeft.

Pensioeninzicht 45 - Actieve en gepensioneerde deelnemers

Het thema van deze editie is het vergroten van vertrouwen onder jonge deelnemers. Cunera Kiewit, longarts en Mike Liem, (lever en pancreas) chirurg, vertellen over het vertrouwen in hun pensioen en de toekomst. Ook leggen wij uit waarom de pensioenpremie verhoogd wordt en welke invloed de lage rente heeft op uw pensioen. 

Pensioeninzicht 44- Actieve en gepensioneerde deelnemers

Het thema van deze editie is BPMS en de VvA. Bij SPMS worden uw pensioenbelangen behartigd door de Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS). BPMS bepaalt de inhoud van uw pensioenregeling. Afstemming met de deelnemers gebeurt via de Vergadering van Afgevaardigden (VvA), die bestaat uit 66 afgevaardigden.

In deze editie vertellen Geert-Jan Cromheecke, anesthesioloog en Anja van Marion, internist in ruste, waarom zij lid zijn van de VvA en wat de VvA voor u kan betekenen.

Boven het bovenste blok van het schema op pagina 18 staat een foutieve kop. Deze moet zijn: ‘Uw AOW-leeftijd: 65 jaar’ (in plaats van ‘Uw AOW-leeftijd: 65 jaar en 9 maanden’).

PensioenInzicht 43 - Actieve en gepensioneerde deelnemers

Het thema van deze editie is de praktijkuitvoering en uw pensioen. De vorm van praktijkuitvoering die u heeft gekozen, heeft gevolgen voor uw pensioen.  Ook gaan wij in op andere mogelijkheden voor de oudedagsvoorziening en de fiscale gevolgen daarvan. In deze editie leest u waarmee u rekening moet houden.

PensioenInzicht 42 - Actieven

Het thema van deze editie is de praktijkuitvoering en uw pensioen. De vorm van praktijkuitvoering die u heeft gekozen, heeft gevolgen voor uw pensioen. In deze editie leest u waarmee u rekening moet houden.

PensioenInzicht 42 - Gepensioneerden

Het thema van deze editie is uw financiële toekomst. Met deze keer tips over hoe u uw financiële toekomst kunt verbeteren, door nu al bewuste keuzes te maken.

PensioenInzicht 41 - Actieve deelnemers

Het thema van deze editie is uw financiële toekomst. Want ook al bent u met pensioen, SPMS helpt u graag om inzicht te krijgen in uw financiën voor een financieel gezonde toekomst.

PensioenInzicht 41 - Gepensioneerde deelnemers

In deze editie staat samenleven centraal. Wat betekenen samenwonen, trouwen, gezinsuitbreiding en scheiden bijvoorbeeld voor het (partner)pensioen?

PensioenInzicht 40 - Actieve deelnemers

Het thema van deze editie is samenleven - Wat betekenen scheiden, hertrouwen en overlijden voor het (partner)pensioen?

PensioenInzicht 40 - Gepensioneerde deelnemers

Deze editie van de PensioenInzicht draait om het thema Ondernemen. Hierin leest u meer over de kansen en fiscale mogelijkheden van ondernemerschap. Daarnaast vindt u intervieuws met o.a. SPMS-voorzitter Micon Bijl en BPMS-voorzitter Theo de Rooy, uroloog Peter van den Broeke en radioloog Jacques van Oostaijen.

PensioenInzicht 39 - Actieve deelnemers

Deze editie van de PensioenInzicht draait om het thema Ondernemen. Hierin leest u intervieuws met o.a. SPMS-voorzitter Micon Bijl en BPMS-voorzitter Theo de Rooy, uroloog Peter van den Broeke en radioloog Jacques van Oostaijen.

PensioenInzicht 39 - Gepensioneerde deelnemers