Een persoonlijke Financiële Scan

Illustratie Financial Health Planning SPMS

Uw wensen voor later zijn onlosmakelijk verbonden met uw situatie en keuzes nu. Daarom kijken we bij SPMS verder dan enkel uw pensioen. Wij kunnen u ook inzicht geven in uw huidige financiën. Wij maken dan een 'scan' van uw situatie en op basis van uw vragen en wensen ontvangt u een uitvoerig, financieel plan.

Wat een Financiële Scan u biedt

Uw onafhankelijke financieel planner maakt een analyse van uw financiële situatie. Die van nu én die van na uw pensionering. In de scan komen ook zaken aan bod die niet tot de pensioenregeling behoren. Denk daarbij aan lijfrentes, kapitaalverzekeringen, pensioenaanspraken bij andere fondsen en verzekeraars, onroerend goed en overige vermogensaspecten.

Uw financieel planner houdt bovendien rekening met inflatie, de stakingsberekening en nog te ontvangen goodwill. De scan signaleert onvolkomenheden in uw financiële situatie en vormt de basis voor een inzicht in uw financiën. U ontvangt een uitgebreide en gedegen rapportage van de resultaten.

Zo werkt de Financiële Scan

Als eerst gaan we met u in gesprek. Wat zijn uw wensen? Voor uw pensioen, maar ook op korte termijn. Wilt u ook de financiële situatie van uw partner hierin in meenemen (wij adviseren dit te doen). Heeft u nog andere aspecten waarvan u wilt dat wij die belichten?

Om basis daarvan gaat uw planner de benodigde gegevens verzamelen. U heeft verder geen gedoe met papierwerk, want u kunt al uw relevante gegevens veilig en digitaal opsturen via deze link: stuur uw gegevens veilig naar ons op.

De uitkomsten worden uitgebreid met u besproken. Dit kan online, bij u thuis of bij ons op kantoor.

Op eventuele reiskosten na worden geen kosten in rekening gebracht. Het is een onderdeel van onze dienstverlening.