Leren van uw ervaringen

Wij willen graag weten wat u van onze dienstverlening vindt en hoe u denkt over pensioen in het algemeen. Daarom voeren wij verschillende onderzoeken uit. Hieronder ziet u welke onderzoeken wij op dit moment uitvoeren. Als u mee wilt doen aan een onderzoek, dan kunt u zich aanmelden voor ons klantenpanel. Uiteraard kunt u zich altijd weer afmelden voor onderzoeken.

Lopende onderzoeken

  • Tevredenheid over de website
  • Tevredenheid over MijnSPMS
  • Tevredenheid over onze dienstverlening wanneer u met pensioen gaat
  • Tevredenheid over onze dienstverlening wanneer u pensioen gaat opbouwen bij SPMS
  • Tevredenheid over uw contact met onze klantenservice

Wij ondervragen onze klanten vaak via een online vragenlijst. Die versturen wij via een link in een e-mail. Vertrouwt u de e-mail niet? Of bent u bang voor phising? Controleer dan om te beginnen wie de e-mail heeft verstuurd. Uitnodigingsmails voor SPMS-onderzoeken worden altijd verstuurd vanuit communicatie@spms.nl. Daarnaast kunt u controleren of het onderwep van de e-mail in bovenstaande onderzoeksagenda voorkomt.

Heeft u een verdachte e-mail ontvangen van SPMS? Dan ontvangen wij die graag. Neem contact op met onze klantenservice.

Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze klanten van ons vinden. Maar nog belangrijker is dat wij de signalen van onze klanten gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Medewerkers van SPMS bespreken de geanonimiseerde onderzoeksresultaten met elkaar en vertalen ze naar actiepunten.

Wat kan er beter, anders of waar bent u juist erg tevreden over? Wij horen het graag. Meld u aan voor ons klantenpanel. We nodigen u dan geregeld uit om uw mening te geven. U kunt per onderzoek zelf beslissen of u meedoet of niet.