Heeft u een klacht?

We zien iedere uiting van ontevredenheid die u aan ons richt als een klacht. U heeft bijvoorbeeld niet het juiste bedrag op uw rekeningnummer ontvangen, of u denkt dat er een fout is gemaakt in de berekening van een uitkering. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u het niet eens bent met de toepassing van de regels van SPMS. U kunt bijvoorbeeld van mening verschillen over uw inschaling of over de uitleg van de statuten of het pensioenreglement. Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag van u.


U kunt een klacht telefonisch, per post of per mail aan ons voorleggen. 

Per post

Stuur uw brief naar:

SPMS
Postbus 6003
1005 EA Amsterdam

Vergeet in de brief niet uw naam, uw adres, uw geboortedatum en uw deelnemersnummer te vermelden.

Per mail

Stuur een e-mail naar administratie@spms.nl. Vergeet in de e-mail niet uw naam, uw adres, uw geboortedatum en uw deelnemersnummer te vermelden.

Binnen 5 werkdagen sturen we u een ontvangstbevestiging en laten we u weten wanneer u een besluit kunt verwachten. Daarnaast geven we aan bij wie u terecht kan als u vragen heeft.

We proberen uw klacht binnen 15 werkdagen na ontvangst op te lossen. Maar soms is er voor een goede afhandeling van uw klacht meer tijd nodig. Dan spreken we met u af wanneer u van ons een reactie op uw klacht mag verwachten. Wij zorgen er in ieder geval voor dat u binnen 15 werkdagen na ontvangst weet wanneer wij uw klacht afhandelen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u in beroep gaan bij het fondsbestuur. Doe dit wel op tijd, namelijk binnen 15 werkdagen nadat u over de beslissing op de klacht bent geïnformeerd. Vermeld hierin duidelijk waarom u het niet eens bent met de beslissing op de klacht.

Komt u er niet uit met SPMS of heeft u 10 weken na de ontvangstbevestiging nog geen reactie van ons gehad, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Dit is kosteloos.

GIP is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen. U leest er meer over op de website van GIP of in deze brochure.

Let op! De bovenstaande volgorde staat vast. U kunt uw klacht alleen voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen als u niet tevreden bent met de eindbeslissing van SPMS over uw klacht.

U mag uw klacht wél op ieder moment voorleggen aan de burgerlijke rechter. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

Hardheidsclausule

In het pensioenreglement van SPMS is een hardheidsclausule opgenomen. Deze hardheidsclausule geeft het pensioenfonds de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden af te wijken van het reglement. Bent u van mening dat het toepassen van het reglement voor u persoonlijk leidt tot een onredelijke uitkomst? Dan heeft u de mogelijkheid een beroep te doen op de hardheidsclausule. De clausule is opgenomen in artikel 30 lid 1 van het pensioenreglement.