Belangrijke waarschuwing

De inhoud van de hieronder gepubliceerde ‘Viewpoints’ dient op geen enkele wijze te worden gezien als een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling om te kopen of te verkopen, direct of indirect.

De informatie, meningen, schattingen of voorspellingen in dit document zijn verkregen van bronnen die redelijkerwijs als betrouwbaar kunnen worden beschouwd, maar kunnen op elk moment in de tijd wijzigen of inmiddels reeds zijn gewijzigd.

SPMS of haar gelieerde vennootschappen, is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de in deze documenten verstrekte informatie. 

Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Premie

Als deelnemer van SPMS betaalt u elke maand pensioenpremie. Hiermee betaalt u voor de opbouw van uw ouderdomspensioen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, betaalt u ook premie voor een partnerpensioen. Dit is ook het geval als u samenwoont en u uw partner heeft aangemeld bij SPMS.

Pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers:

1e pijler: uitkeringen van de overheid

2e pijler: pensioenopbouw bij een pensioenfonds

3e pijler: een aanvullende pensioenverzekering

SPMS verzorgt uw pensioen dat valt onder de 2e pijler. Hier valt onder uw ouderdomspensioen en eventueel een nabestaandenpensioen.

Beleggingen

SPMS zorgt voor een welvaartsvaste, fiscaal maximale basis-pensioenvoorziening voor haar deelnemers. Door te beleggen houden we de premies betaalbaar en zorgen we voor een goed pensioen, nu en in de toekomst. Daarbij verenigen we een goed rendement met gezond en duurzaam beleggen.

AOW

AOW is het basispensioen dat de overheid verzorgt. Wanneer u werkt in Nederland krijgt u meestal AOW. Uw AOW en de ingangsdatum ervan staat dus los van uw SPMS-pensioen.

Arbeidsongeschiktheid

Als u (voor een deel) arbeidsongeschikt wordt, heeft u misschien recht op premieovername. U heeft hier recht op na een wachtperiode van 1 jaar waarin u aaneengesloten voor 50% of meer arbeidsongeschikt bent. SPMS betaalt dan (voor een deel) uw pensioenpremie.

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is het pensioen dat de achtergebleven partner en eventuele kinderen ontvangen vanwege het overlijden van de deelnemer. De uitkering aan de kinderen heet wezenpensioen. De uitkering aan de partner wordt partnerpensioen genoemd. De partner en eventuele kinderen ontvangen het nabestaandenpensioen vanaf het moment van overlijden van de deelnemer: partnerpensioen wordt vrijwel altijd levenslang uitgekeerd; wezenpensioen tot een bepaalde leeftijd.