Bijzonder partnerpensioen

Het partnerpensioen dat u tot uw scheiding heeft opgebouwd, verandert na uw scheiding standaard in een zogenaamd ‘bijzonder partnerpensioen’. Dit pensioen wordt uitgekeerd aan uw ex-partner totdat hij of zij overlijdt.

Het bijzonder partnerpensioen bestaat uit het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw relatie tot aan de scheiding. Het bijzonder partnerpensioen wordt jaarlijks aangepast. Dit pensioen wordt niet gekort of stopgezet wanneer uw ex-partner een nieuwe relatie aangaat.

Als uw ex-partner geen behoefte heeft aan het ‘bijzonder partnerpensioen’ kan uw ex-partner er samen met u expliciet voor kiezen afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen. Deze keuze kan tijdens de scheiding of na de scheiding worden gemaakt. Wel moet deze keuze bij ons bekend zijn voordat u met pensioen gaat. Afstand doen kan voor een deel of voor het volledige partnerpensioen. Neem hiervoor contact op met onze pensioenadviseurs.

Heeft u een nieuwe partner, dan komen de rechten ten goede aan deze nieuwe bij SPMS verzekerde partner. Heeft u geen nieuwe partner, dan kunt u dit pensioen bij uw pensioeningang door middel van uitruil toevoegen aan uw ouderdomspensioen. Dit laatste is ook mogelijk als uw nieuwe partner hiermee instemt.

Als uw ex-partner eerder dan u overlijdt, dan vervalt het bijzonder partnerpensioen niet. Het komt ten goede aan uw huidige partner, mits u deze partner al bij SPMS heeft verzekerd vóórdat u met pensioen gaat. Heeft u geen nieuwe partner, dan kunt u dit pensioen bij uw pensioeningang door middel van uitruil toevoegen aan uw ouderdomspensioen. Overlijdt uw ex-partner nadat u met pensioen bent gegaan, dan vervalt het bijzonder partnerpensioen.