Bijzonder partnerpensioen

Het partnerpensioen dat u tot uw scheiding heeft opgebouwd, verandert na uw scheiding standaard in een zogenaamd ‘bijzonder partnerpensioen’. Dit pensioen wordt uitgekeerd aan uw ex-partner totdat hij of zij overlijdt.

Het bijzonder partnerpensioen is uit het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw relatie tot aan de scheiding. Het bijzonder partnerpensioen wordt jaarlijks aangepast. Dit pensioen wordt niet gekort of stopgezet wanneer uw ex-partner een nieuwe relatie aangaat.

Als uw ex-partner geen behoefte heeft aan het ‘bijzonder partnerpensioen’ kan uw ex-partner er samen met u voor kiezen afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen. Deze keuze kan tijdens de scheiding of na de scheiding worden gemaakt. Wel moet deze keuze bij ons bekend zijn voordat u met pensioen gaat. Afstand doen kan voor een deel of voor het volledige bijzonder partnerpensioen. Neem hiervoor contact op met onze pensioenadviseurs.

Heeft u een nieuwe partner? Dan komen de rechten ten goede aan deze nieuwe bij SPMS verzekerde partner. Heeft u geen nieuwe partner? Dan kunt u dit pensioen wanneer u met pensioen gaat door middel van uitruil toevoegen aan uw ouderdomspensioen. Dit laatste is ook mogelijk als uw nieuwe partner hiermee instemt.

Overlijdt uw ex-partner eerder dan u? Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen niet. Het komt ten goede aan uw huidige partner, mits u deze partner al bij SPMS heeft verzekerd vóórdat u met pensioen gaat. Heeft u geen nieuwe partner? Dan kunt u dit pensioen wanneer u met pensioen gaat door middel van uitruil toevoegen aan uw ouderdomspensioen. Overlijdt uw ex-partner nadat u met pensioen bent gegaan? Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen.