Vroeger of later met pensioen

Bij SPMS is de standaardpensioenleeftijd 65 jaar. U kunt vroeger of later met pensioen. Dit kan tussen uw 60ste en 70ste. U bepaalt zelf welk moment voor u het beste is.

Hoe eerder uw pensioen ingaat, hoe lager uw pensioenuitkering per jaar wordt. Op het moment dat uw vervroegd pensioen ingaat, eindigt uw pensioenopbouw bij SPMS. En daarmee ook de premieplicht.

Kies uw pensioenleeftijd in MijnSPMS

Ligt de datum meer dan 5 jaar voor uw ingangsdatum van de AOW?

Er zijn twee zaken waarmee u rekening moet houden:

  1. Er kan een fiscale beperking gelden. Overweegt u die keuze? Neem contact op met de Adviesgroep SPMS.
  2. U moet de intentie hebben om uiterlijk bij ingang van uw pensioen te stoppen met werken. Vul de Verklaring vervroeging ingang ouderdomspensioen in en stuur deze naar ons toe per post of per e-mail.
U kunt uw pensioen uitstellen tot na 65 jaar(de standaardpensioenleeftijd). De uiterste pensioeningangsdatum ligt op uw 70ste verjaardag. Vanaf uw 65e bouwt u geen pensioen meer op. U betaalt dan ook geen premie meer aan SPMS.

Hoe later u met pensioen gaat, hoe hoger uw pensioenuitkering per jaar wordt.

Kies uw pensioenleeftijd in MijnSPMS

Gaat u meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen? Dan mag u niet blijven werken. Is de ingangsdatum van uw pensioen minder dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd? Dan mag u wel blijven werken naast het pensioen dat u van SPMS ontvangt.

Kies uw pensioenleeftijd in MijnSPMS

Uw AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u berekenen vanaf welk moment u uw AOW-pensioen ontvangt.

Bereken uw AOW-leeftijd.

Kies uw pensioenleeftijd in MijnSPMS