Beroepsuitoefening stopzetten

Beëindigt u de werkzaamheden waarvoor u deelneemt bij SPMS? Of stopt u helemaal met uw beroepsuitoefening? Dan eindigt uw deelnemerschap bij SPMS. U bouwt geen pensioen meer op. En u betaalt dus ook geen premie meer aan SPMS. Daarom vragen wij u de beëindiging van uw werkzaamheden te melden bij SPMS.

Op het moment dat u uw werkzaamheden beëindigt of uw beroepsuitoefening stopzet, betaalt u geen premie meer aan SPMS. Dit betekent dat:
  • u geen ouderdomspensioen meer opbouwt;
  • u geen partnerpensioen meer opbouwt of verzekert;
  • uw partner geen recht meer heeft op het tijdelijk partnerpensioen. SPMS kent 2 soorten partnerpensioen. Het tijdelijke partnerpensioen vervalt wanneer u verandert van werkkring. U kunt uw opgebouwde ouderdomspensioen misschien omzetten in partnerpensioen. Uw partner krijgt dan (meer) partnerpensioen als u overlijdt. Uw eigen ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.
Schakel de financiële planners van SPMS in om de financiële gevolgen in kaart te brengen.
Het kan ook zijn dat u tijdelijk stopt met uw beroepsuitoefening en daarmee ook tijdelijk geen deelnemer bent aan de pensioenregeling bij SPMS. U kunt onder voorwaarden een terugval in de dekking van het partnerpensioen voorkomen. De SPMS-pensioenregeling kent namelijk de voorziening onbetaald verlof.
Stopt u uw beroepsuitoefening omdat u arbeidsongeschikt bent? Neemt u hierover contact met ons op. Dit heeft andere gevolgen voor uw pensioen.