Beroepsuitoefening stopzetten

Beëindigt u de werkzaamheden waarvoor u deelneemt bij SPMS? Of stopt u helemaal met uw beroepsuitoefening? Geef dit aan SPMS door. Dan eindigt uw deelnemerschap bij SPMS. U bouwt geen pensioen meer op. En u betaalt dus ook geen premie meer aan SPMS.

Op het moment dat u uw werkzaamheden beëindigt of uw beroepsuitoefening stopzet, betaalt u geen premie meer aan SPMS. Dit betekent dat:
Stopt u uw beroepsuitoefening omdat u arbeidsongeschikt bent? Dan heeft dit andere gevolgen voor uw pensioen. 
Is uw deelname bij SPMS beëindigd omdat uw beroepsuitoefening volledig is geëindigd? En bouwt u geen pensioen op bij een pensioenfonds- of verzekeraar? Dan kunt u tot uw 62ste voor maximaal drie jaar vrijwillig pensioen bij ons blijven opbouwen. Voorwaarde is wel dat deze vrijwillige voortzetting vóór 1 januari 2017 is ingegaan. Vanaf 2017 kunt u niet meer kiezen voor vrijwillige voortzetting.
Het kan ook zijn dat u tijdelijk stopt met uw beroepsuitoefening en daarmee ook tijdelijk geen deelnemer bent aan de pensioenregeling bij SPMS. U kunt onder voorwaarden een terugval in de dekking van het partnerpensioen voorkomen. De SPMS-pensioenregeling kent namelijk de voorziening onbetaald verlof.