Uw pensioenoverzicht

Jaarlijks krijgt u uiterlijk vóór 1 oktober uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van SPMS. Dit overzicht geeft u een belangrijk en concreet inzicht in uw opgebouwde pensioen. Verder geeft uw UPO inzicht in het eventuele partnerpensioen, en als u kinderen heeft, het wezenpensioen. Bent u arbeidsongeschikt verklaard? Dan ontvangt u uw UPO pas later in het jaar.

Wanneer u bent ingelogd op MijnSPMS, klikt u op de tab 'pensioenoverzicht' om uw UPO te bekijken.
Kies ervoor om uw pensioenoverzicht digitaal te krijgen. Dat scheelt papier. Bovendien is deze altijd beschikbaar.

Uw pensioenoverzicht digitaal krijgen