Bijeenkomst voor pensioengerechtigden

SPMS organiseert regelmatig gepensioneerdendagen. In 2019 vinden er weer nieuwe gepensioneerdendagen plaats. Zodra de nieuwe data bekend zijn, leest u dat hier.