De Financiële Scan

SPMS biedt u een onafhankelijk inzicht aan in de vorm van De Financiële Scan. De Financiële Scan vindt op dit moment telefonisch of via videobellen plaats. U ontvangt een uitgebreide en gedegen rapportage van de resultaten.

Onze onafhankelijke financieel planners maken een analyse van uw financiële situatie na uw pensionering. In De Financiële Scan komen ook zaken aan bod die niet tot de pensioenregeling behoren. Denk daarbij aan lijfrentes, kapitaalverzekeringen, pensioenaanspraken bij andere fondsen en verzekeraars, onroerend goed en overige vermogensaspecten. 
 
De financieel planners houden bovendien rekening met inflatie, de stakingsberekening en nog te ontvangen goodwill. De Financiële Scan signaleert onvolkomenheden in uw financiële situatie en vormt de basis voor een inzicht in uw financiën. U ontvangt een uitgebreide en gedegen rapportage van de resultaten.
Vast inleidend onderdeel van De Financiële Scan is een individueel gesprek. Tijdens dit gesprek verzamelt de planner van SPMS  de benodigde gegevens. De planner vraagt u naar uw wensen op de korte termijn of na uw pensionering.
De rapportage van De Financiële Scan bespreken wij uitgebreid met u. Daarvoor nodigen wij u uit bij ons op kantoor. Als u liever heeft dat het gesprek via de telefoon gaat of dat het gesprek bij u thuis plaatsvindt, dan kan dat.
Zowel het individuele inventarisatiegesprek als het eindgespek is gratis als de gesprekken plaatsvinden op ons kantoor in Zeist.

Heeft u al contact gehad met uw financieel planner? En wilt u de benodigde documenten aan ons toesturen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 030 6937680 en kies optie 2. Stuur uw documenten veilig aan ons op.

Ons bezoekadres is:
Koetshuis 'De Breul'
Driebergseweg 17
3708 JA ZEIST.