De Financiële Scan

SPMS biedt u een onafhankelijk inzicht aan in de vorm van De Financiële Scan. U ontvangt een uitgebreide en gedegen rapportage van de resultaten.

Onze onafhankelijke financieel planners maken een analyse van uw financiële situatie na uw pensionering. In De Financiële Scan komen ook zaken aan bod die niet tot de pensioenregeling behoren. Denk daarbij aan lijfrentes, kapitaalverzekeringen, pensioenaanspraken bij andere fondsen en verzekeraars, onroerend goed en overige vermogensaspecten. 
 
De financieel planners houden bovendien rekening met inflatie, de stakingsberekening en nog te ontvangen goodwill. De Financiële Scan signaleert onvolkomenheden in uw financiële situatie en vormt de basis voor een inzicht in uw financiën. U ontvangt een uitgebreide en gedegen rapportage van de resultaten.
Vast inleidend onderdeel van De Financiële Scan is een individueel gesprek. Tijdens dit gesprek verzamelt de planner van SPMS  de benodigde gegevens. De planner vraagt u naar uw wensen op de korte termijn of na uw pensionering.
De rapportage van De Financiële Scan bespreken wij uitgebreid met u.
Voor zowel het inventarisatie- als het eindgesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Heeft u al contact gehad met uw financieel planner? En wilt u de benodigde documenten aan ons toesturen? Dat kan via de beveiligde verbinding op deze website. Stuur uw documenten veilig aan ons op.

Ons bezoekadres is:
Koetshuis 'De Breul'
Driebergseweg 17
3708 JA ZEIST.