Wat is....?

Solidariteitsreserve

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Nieuwe regels en, helaas, nieuw jargon. Wij leggen u het zo simpel mogelijk uit in duidelijke taal. Zo houdt u (be)grip op uw pensioen. Op deze pagina meer over: solidariteitsreserve.

Wat is solidariteitsreserve?

Als er straks andere regels gelden voor pensioen hebben we een solidariteitsreserve. U kunt dit vergelijken met een financiële buffer. In slechte beleggingstijden halen we geld uit de buffer om de pensioenen niet te veel te laten dalen, in goede jaren stoppen we juist geld in de buffer. 

Wanneer het pensioenstelsel wordt omgezet, zal er direct een deel van het vrijgekomen vermogen in deze buffer worden gestort.

Hoe werkt de solidariteitsreserve?

De hoogte van uw pensioen is, naast uw betaalde premie, afhankelijk van beleggingsrendementen. Het grootste gedeelte van de beleggingsrendementen gaan naar uw persoonlijk pensioenvermogen, maar een klein gedeelte gaat naar een gezamenlijke buffer. Die buffer noemen we de solidariteitsreserve. 

In een slecht beleggingsjaar kan er geld uit de solidariteitsreserve worden gehaald, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat de pensioenen dalen. De precieze regels voor het vullen en uitdelen uit deze buffer leggen we vast in de nieuwe pensioenregeling. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de beleggingsrisico’s samen gedeeld worden, om te proberen om pech- of gelukgeneraties te voorkomen.

SPMS heeft nog niet bepaald hoe hoog deze solidariteitsreserve maximaal zal worden. Voor nu is bij wet vastgelegd dat deze reserve max 15% van het totaal aan pensioenvermogen mag zijn. 

Wat betekent dit voor mij?

Het betekent dat uw pensioen gaat meebewegen met de economie, maar door de financiële buffer worden mogelijke tegenvallers opgevangen. Hoeveel pensioen u ontvangt staat ook niet vast en is afhankelijk van het beleggingsredendement.

U ziet straks in MijnSPMS uw persoonlijke pensioenvermogen en een indicatie van de uw verwachte pensioenuitkering op uw pensioendatum.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over het vernieuwde pensioenstelsel kunt u altijd terecht bij de financieel planners van SPMS.

Dit is nog niet bekend. De afspraken hierover moeten nog worden vastgelegd. Bijvoorbeeld hoe de buffer wordt gevuld en wanneer er geld uit de buffer wordt gehaald. Maar ook afspraken over de minimale en maximale hoogte van de buffer en hoe we ervoor zorgen dat de buffer eerlijk wordt verdeeld.