Wat is....?

Premie op basis percentage inkomen

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Nieuwe regels en, helaas, nieuw jargon. Wij leggen u het zo simpel mogelijk uit in duidelijke taal. Zo houdt u (be)grip op uw pensioen. Op deze pagina meer over: Premie op basis percentage inkomen.

Wat is Premie op basis percentage inkomen?

Premie op basis van een percentage van uw inkomen houdt in dat uw premie straks wordt berekend op basis van een percentage van uw inkomen. Dit kan betekenen dat als er straks andere regels zijn voor pensioen u een ander bedrag aan premie betaalt. 

Welk bedrag en welk percentage dit is, wordt nog bepaald en u wordt hierover nog geïnformeerd.

Hoe werkt premie op basis percentage inkomen?

Nu betaalt u premie op basis van uw inschaling via trapcodes en daar krijgt u een vast bedrag aan pensioen voor terug. 

In het vernieuwde stelsel verdwijnt dit. Iedereen gaat een percentage over het inkomen als premie betalen. De hoogte van de premie zal ongeveer gelijk zijn met wat u nu voor uw pensioen inlegt. Hoeveel pensioen u daarvoor terugkrijgt, is niet voor iedereen hetzelfde en staat ook niet bij voorbaat vast. 

De hoogte van uw pensioen is namelijk afhankelijk van het beleggingsrendement. Te veel of te weinig pensioen krijgen voor wat u betaalt, is daardoor verleden tijd.

Wat betekent dit voor mij?

Dit betekent dat u in het vernieuwde stelsel mogelijk een ander bedrag aan premie betaalt. Omdat het percentage op basis waarvan uw premie wordt berekend nog niet bekend is, kunnen wij u nu nog niet vertellen wat uw premie wordt. Zodra dit bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. 

De wijze waarop u uw premie betaald, blijft ongewijzigd. Hoeveel pensioen u op basis van deze inleg ontvangt staat ook niet vast en is onder andere afhankelijk van de levensverwachting en het beleggingsrendement.

U ziet straks in MijnSPMS uw persoonlijke pensioenvermogen en een indicatie van uw verwachte pensioenuitkering op uw pensioendatum.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over het vernieuwde pensioenstelsel kunt u altijd terecht bij de financieel planners van SPMS.

De verwachting is dat u ongeveer dezelfde hoogte aan premie gaat betalen. Zodra de afspraken bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd.