Wat is....?

Persoonlijk pensioenvermogen

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Nieuwe regels en, helaas, nieuw jargon. Wij leggen u het zo simpel mogelijk uit in duidelijke taal. Zo houdt u (be)grip op uw pensioen. Op deze pagina meer over: persoonlijk pensioenvermogen.

Wat is persoonlijk pensioenvermogen?

Het persoonlijk pensioenvermogen is uw pensioen dat u heeft opgebouwd in de afgelopen jaren.

Hoe werkt persoonlijk pensioenvermogen?

Binnen de oude afspraken betaalt u premie. Die premie wordt vervolgens belegd. Met het geld van uw premie en de rendementen van de beleggingen kunnen alle toegezegde pensioenen betaald worden.

Het vernieuwde stelsel werkt het bijna hetzelfde. U betaalt premie, die premie wordt door SPMS belegd en er wordt rendement behaald. Alleen in het nieuwe stelsel houdt SPMS voor iedere deelnemer het persoonlijk deel van het pensioenvermogen bij. Uw premie gaat naar uw pensioenvermogen waar ook een gedeelte van de rendementen uit beleggingen wordt gestort. U bouwt dus een persoonlijk pensioenvermogen op. Zo kan iedereen zien hoeveel geld er voor zijn of haar eigen pensioen is gereserveerd en hoe uw pensioenvermogen zich ontwikkelt.

Wat betekent dit voor mij?

Het betekent dat uw premie en de rendementen van de beleggingen direct naar uw persoonlijk pensioenvermogen gaan. U kunt in Mijn SPMS precies zien hoeveel vermogen u heeft en wat dat wordt omgerekend naar een maandelijkse pensioenuitkering. Op een later moment ziet u hier ook uw persoonlijk pensioenvermogen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over het vernieuwde pensioenstelsel kunt u altijd terecht bij de financieel planners van SPMS.

Net zoals in de huidige pensioenregeling zijn er in de nieuwe pensioenregeling kosten voor administratie en vermogensbeheer. Deze worden nu collectief gedeeld en dat is straks niet anders.

In de huidige regeling hebben wij te maken met administratiekosten en kosten voor vermogensbeheer. Zoals het er nu uitziet, gaan deze kosten in de nieuwe pensioenregeling zeker niet hoger worden.