Wat is....?

Beleggen per leeftijdscohort

Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor alle deelnemers van SPMS. Nieuwe regels en, helaas, nieuw jargon. Wij leggen u het zo simpel mogelijk uit in duidelijke taal. Zo houdt u (be)grip op uw pensioen. Op deze pagina meer over: beleggen per leeftijdscohort.

Wat is beleggen per leeftijdscohort?

Beleggen per leeftijdscohort houdt in dat wij in ons beleggingsbeleid uw leeftijd in acht nemen als het gaat om de mate van risico die wij nemen bij het beleggen. 

Pensioenfondsen verdelen hun deelnemers in verschillende leeftijdscohorten waarbij gekeken wordt naar leeftijd en hoeveel jaar iemand nog heeft tot pensioen. Deze informatie heeft impact op het beleggingsbeleid.

Hoe werkt beleggen per leeftijdscohort?

Wat er in het vernieuwde stelsel voor u verbetert, is dat het beleggingsbeleid wordt toegespitst op uw levensfase. Wanneer u jonger bent en nog verder verwijderd van uw pensioen, biedt dat de mogelijkheid om risicovoller te beleggen. Eventuele tegenvallers kunnen nog worden goed gemaakt. En door risicovoller te beleggen kan er ook meer rendement, lees pensioen, voor u worden behaald.

Komt u dichterbij uw pensioen of bent u al met pensioen, dan zijn schommelingen in uw pensioen minder gewenst en zal er daarom minder risicovol worden belegd. 

Daarnaast behoudt u de voordelen van collectief beleggen. U deelt de kosten en hebt tegelijkertijd door het collectieve vermogen het voordeel dat u meer risico kan nemen en dus mogelijk meer rendement kan behalen.

Wat betekent dit voor mij?

Een zo goed mogelijk pensioen tegen aanvaardbare risico’s dankzij een beleggingsbeleid afgestemd op uw situatie. Kortom, meer risico en rendement wanneer de mogelijkheden daarvoor zijn. En de zekerheid van een stabiel pensioen wanneer uw pensioen dichterbij komt of wanneer u al met pensioen bent.  

U ziet straks in MijnSPMS uw persoonlijke pensioenvermogen en een indicatie van uw verwachte pensioenuitkering op uw pensioendatum.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over het vernieuwde pensioenstelsel kunt u altijd terecht bij de financieel planners van SPMS.

Dat heeft u zeker. Omdat pensioen transparanter en persoonlijker wordt, sturen wij minimaal 1 keer in de 5 jaar een risicobereidheidsonderzoek uit. Hierin kunt u uw voorkeuren aangeven. De uitkomsten van het onderzoek zijn een belangrijke pijler onder ons beleggingsbeleid.

In 2022 hebben wij ons laatste risicobereidheidsonderzoek uitgestuurd. U leest meer over de uitkomsten en bevindingen in dit interview met de voorzitter van ons Investment Committee.