Wat is SPMS?

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. Onze pensioenregeling is helemaal afgestemd op de specifieke wensen van medisch specialisten.

Uw pensioen. Ons specialisme.

Onder het motto ‘Uw pensioen. Ons specialisme’ wil SPMS op pensioengebied toegevoegde waarde en hoogwaardige dienstverlening leveren aan u als deelnemer. Ons pensioenfonds onderscheidt zich door de onvoorwaardelijke verhoging van de pensioenaanspraken met 3%. Wij hechten veel waarde aan persoonlijke communicatie. Dit blijkt wel uit de advisering bij pensioenplanning door financieel planners. SPMS wil de beloftes aan haar deelnemers waarmaken en tegemoet komen aan hun verwachtingen. Dat doen we door een degelijke financiële opzet, die past bij het karakter van ons pensioenfonds.