Het verantwoordingsorgaan (VO)

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan is het medezeggenschapsorgaan van het pensioenfonds en speelt een belangrijke rol. Het vertegenwoordigt de belangen van de deelnemers van SPMS en bestaat eveneens uit SPMS-deelnemers.

Iedereen die actief pensioen opbouwt bij SPMS en iedereen die een pensioenuiterking van SPMS ontvangt kan zich verkiesbaar stellen als VO-lid. Het zijn ook diezelfde deelnemers die bepalen wie er in het VO komen. De zittingsperiode van het VO is 4 jaar. Op 1 januari 2024 gaat het nieuwe VO van start.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het VO speelt een belangrijke rol bij het goed functioneren van het pensioenfonds. Zo geeft het VO een oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst.

Daarnaast geeft het VO gevraagd en ongevraagd advies over zaken als de klachten- en geschillenprocedure, de vorm en inrichting van het intern toezicht en het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Kortom: het VO heeft veel invloed op het functioneren van SPMS.

Verschil Vergadering van Afgevaardigden (VvA) en VO

De Vergadering van Afgevaardigden is de Algemene ledenvergadering van de beroepspensioenvereniging BPMS. Het verantwoordingsorgaan is het medezeggenschapsorgaan van SPMS. 

De Vergadering van Afgevaardigden heeft tot 31 december 2023 een dubbelrol. Behalve Algemene ledenvergadering van BPMS is zij tevens het Verantwoordingsorgaan van SPMS. 

Per 1 januari 2024 komt een einde aan die dubbelrol. Vanaf dan heeft de Vergadering van Afgevaardigden alleen nog de rol van Algemene ledenvergadering van BPMS. In die rol is de Vergadering van afgevaardigden verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling, benoemen zij de bestuurders van SPMS en behartigen zij de belangen van alle (buitengewone) leden van BPMS. De VvA bestaat uit 63 afdelingen. Voor meer informatie zie deze pagina over de Vergadering van Afgevaardigden.