Tijdslijn verkiezingen verantwoordingsorgaan (VO)

Wat gebeurt er wanneer

Op deze pagina vindt u de tijdslijn van het verloop van de VO-verkiezingen 2023. Wanneer kunt u zich kandidaat stellen, wanneer mag u stemmen, wanneer is de uitslag bekend en vanaf wanneer wordt het nieuwe VO ingesteld.

De kandidaatstelling

Vrijdag 8 september tot en met 24 september 23.59

Iedereen die zich verkiesbaar kan stellen als lid voor het VO, zal hier actief over worden geïnformeerd. Wanneer uw postvoorkeur op digitaal staat ontvangt u van ons een e-mail. Wanneer u geen digitale post wenst te ontvangen ontvangt u een briefkaartje met meer informatie.

Wat u als lid van het VO gaat doen, welke competenties worden verwacht en hoe u kandidaat te stellen kunt u allemaal vinden op onze pagina over de VO-profielschets.

Het bekendmaken van de kandidaten

Vrijdag 6 oktober wordt de kandidatenlijst gepubliceerd

De definitieve kandidatenlijst publiceren wij op de website en in de online tool waarmee u ook kunt stemmen.

Stemmen op uw lid voor het VO

U kunt stemmen van maandag 30 oktober tot en met zondag 12 november 23.59

Alle deelnemers die nog actief pensioen opbouwen of die pensioenuitkering ontvangen mogen stemmen. Als u mag stemmen dan wordt u daarover geïnformeerd. Het uiteindelijke VO bestaat uit 5 leden; 2 leden die pensioenuitkeringen ontvangen en 3 leden die nog actief pensioen opbouw. U kunt alleen stemmen op een kandidaat die uw situatie vertegenwoordigd.

Publicatie uitslag VO-verkiezingen

Op woensdag 15 november publiceren wij de uitslag op onze website

Hier ontvangt u tegen die tijd geen separaat bericht over. In onze nieuwsbrief van december zullen wij wel nog aandacht besteden aan de uitslag.

Het nieuwe VO begint

1 januari 2024 t/m 31 december 2027

Het nieuwe verantwoordingsorgaan gaat van start per 1 januari 2024. De zittingsperiode van het VO is 4 jaar.