Profielschets lid veranwoordingsorgaan (VO)

Bent u het nieuwe lid van ons VO?

Als lid van het verantwoordingsorgaan (VO) van SPMS vervult u een belangrijke rol bij het goed functioneren van uw pensioenfonds. Het vinden van juiste leden is daarom van groot belang.

In de functie van VO-lid heeft u een adviserende én een controlerende rol richting SPMS.

Uw adviserende rol als lid van het VO

U geeft advies aan het SPMS-bestuur over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals: 

 • de interne klachten- en geschillenprocedure;
 • de vorm en inrichting van de raad van toezicht;
 • het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

De adviezen die u als VO geeft, zijn van wezenlijk belang voor het goed functioneren van het pensioenfonds. U bent gesprekspartner van het bestuur van het pensioenfonds, zo kan er invloed uitgeoefend worden. Ook kunt u als VO het bestuur van het pensioenfonds ongevraagd adviseren.

Uw controlerende rol als lid van het VO

Daarnaast geeft u een oordeel over:

 • het handelen van het SPMS-bestuur;
 • het door het bestuur uitgevoerde beleid;
 • de beleidskeuzes voor de toekomst. 

Samenstelling van het VO

Het VO bestaat uit 5 leden. Het is verdeeld in 3 leden die nog actief pensioen opbouwen bij SPMS en 2 leden die een pensioenuitkering ontvangen van SPMS.

Het VO komt ongeveer 6x per jaar bijeen. Het pensioenfonds biedt opleidingsmogelijkheden om u kennis over pensioen bij te brengen zodat u uw rol inhoudelijk goed kunt vervullen. Als lid van het VO ontvangt u een adequate bruto financiële vergoeding.

Deze competenties worden van u verwacht

Een lid van het VO:

 • is in staat onafhankelijk te kunnen denken, handelen en oordelen in het belang van alle belanghebbenden van het pensioenfonds;
 • kan goed samenwerken;
 • heeft affiniteit met pensioen;
 • is omgevingsbewust, kan zich inleven in de effecten van de te nemen of genomen besluiten;
 • heeft een strategisch denkvermogen;
 • is communicatief vaardig;
 • is integer.

Zo wordt u lid van het VO

U stelt zich kandidaat stellen door uw profiel in te vullen in de online tool. U komt daar door op de button te klikken op deze pagina of u gaat naar spms.nl/vo-kandidaat. Aanmelden kan van vrijdag 8 september tot en met zondag 24 september 23.59

De kandidatenlijst wordt in de week van 10 oktober gepubliceerd op de website en in de online tool.

Daarna vinden de verkiezingen plaats, deze starten maandag 30 oktober en tot en met zondag 12 november 23.59.

Op woensdag 15 november zal de uitslag bekend worden gemaakt op onze website.

Belangrijke mededeling over de zittingsperiode

Stel u bouwt actief pensioen op bij SPMS en wordt gekozen als lid voor het VO; vervolgens gaat u gedurende de zittingsperiode met pensioen of u kiest voor een andere baan waardoor u geen pensioen meer opbouwt bij SPMS, dan moet u uw VO-lidmaatschap opgeven. 

Dus indien een VO-lid gedurende de 4-jaarszittingsperiode van pensioenstatus verandert kan hij of zij geen VO-lid meer zijn.

In verband met juiste governance kan een deelnemer niet meer dan één functie vervullen in de gremia van het pensioenfonds (bestuur SPMS, bestuur BPMS, VvA, RvT of VO).