Veelgestelde vragen

Per 1 januari 2019 neemt SPMS een aantal maatregelen. Zo zorgen we ervoor dat het pensioenfonds financieel gezond blijft, nu en in de toekomst. Wij geven antwoord op alle veelgestelde vragen.

Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.

De premiedekkingsgraad geeft de verhouding tussen de in een jaar ontvangen premie en de toekomstige jaarlijkse uitkering die daarvoor kan worden ingekocht.

De huidige lage rente heeft een negatieve invloed op de premiedekkingsgraad. Voor één euro toekomstig pensioen moet bij een lage premiedekkingsgraad meer premie worden ingelegd.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de toekomstige verplichtingen die SPMS nu heeft. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële positie nu is.

De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald.

De maatregelen premieverhoging en pensioenverlaging zijn de meest flexibele middelen die een pensioenfonds ter beschikking heeft om de premiedekkingsgraad te beïnvloeden. Beide kunnen snel worden ingezet en weer worden teruggedraaid. SPMS heeft gekozen voor een combinatie van deze twee maatregelen omdat dan het beste rekening wordt gehouden met de belangen van alle deelnemers. Door de combinatie van premiestijging en opbouwverlaging kunnen deze relatief beperkt blijven.

SPMS houdt vast aan een pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit sluit aan bij het feit dat de meeste financieel specialisten nog steeds voor hun 65e jaar stoppen met werken, onder meer door de zwaarte van het beroep.

SPMS neemt nu de noodzakelijke maatregelen om de premiedekkingsgraad te verbeteren. Er hoeft voorlopig nog geen beleid te worden vastgesteld over aanpassing van de maatregelen. Echter, premieverhoging en pensioenverlaging zijn wel de meest flexibele hulpmiddelen in het pensioenfondsinstrumentarium. Hun inzet en toepassing is afhankelijk van één belangrijke externe factor, de stand van de rente.

Het SPMS bestuur heeft indertijd besloten dat een premiedekkingsgraad van 70% gemeten over een periode van 5 jaar evenwichtig is. Zodra de 5-jaarse gemiddelde premiedekkingsgraad onder de 70% komt zijn maatregelen nodig. Dit is nu het geval, vandaar dat er nu maatregelen genomen worden.

De maatregelen gelden vanaf 1 januari 2019. Bestaande rechten worden niet aangetast. Vanaf 1 januari 2019 ziet u op MijnSPMS de nieuwe premie.

In deze grafiek ziet u de impact van de verlaging van de opbouw bij verschillende leeftijden. Voor een 64-jarige is naar verwachting de uitkering op 65 jaar circa € 50 lager.

Op MijnSPMS ziet u uw te bereiken pensioen op 65 jaar.