Maatregelen voor een toekomstbestendig pensioen

Door de lage rentestand is het duurder om toekomstige pensioenuitkeringen in te kopen. Om SPMS gezond te houden moeten we nu maatregelen nemen. Dat kan op verschillende manieren. Hieronder vindt u een opsomming van maatregelen die het fonds kan nemen. SPMS koos in 2019 voor een combinatie van het verhogen van de pensioenpremie en het verlagen van de pensioenopbouw.

Genomen maatregelen voor 2020

Voor 2020 weer een combinatie: pensioenpremie verhogen en pensioenopbouw verlagen

De maatregelen premieverhoging en pensioenverlaging zijn de meest flexibele middelen die een pensioenfonds ter beschikking heeft om de premiedekkingsgraad te beïnvloeden. Beide kunnen snel worden ingezet en op termijn weer worden aangepast als de rente substantieel hoger wordt.

Voor 2020 houdt dit in dat de toekomstige pensioenopbouw met 7,7% wordt verlaagd (dit heeft geen gevolgen voor al eerder opgebouwd pensioen). De pensioenpremie wordt verhoogd met 7,9%. Wanneer u heeft gekozen voor opting-out wordt de premie verhoogd met 8%.

Andere mogelijke maatregelen

Pensioenleeftijd verhogen

Bij verhoging van de pensioenleeftijd hoeft u nu minder premie te betalen om later van een even hoge pensioenuitkering te genieten. Het pensioen gaat immers later in en wordt dus over een kortere periode uitgekeerd. SPMS kiest tot nu toe nog niet voor deze optie. Veel medisch specialisten hebben namelijk aangegeven de pensioenleeftijd niet te willen verhogen, vanwege de zwaarte van het beroep. En het is lastig om een eenmaal doorgevoerde keuze voor verhoging in de wat verder gelegen toekomst weer terug te draaien, mocht de rente weer substantieel stijgen.

Vaste indexatie loslaten

SPMS verhoogt uw pensioen jaarlijks met ten minste 3%. Een gedeelte van de premie wordt voor deze vaste indexatie gereserveerd. De deelnemers hebben aangegeven deze minimumverhoging erg belangrijk te vinden. Ook hier geldt dat de keuze voor het loslaten van de 3% vaste indexatie bij een eventuele toekomstige verbetering van de premiedekkingsgraad lastiger terug te draaien is. Daarnaast treft deze maatregel de jonge deelnemers meer dan oudere actieve deelnemers.