Premie en opbouw in 2021

Met ingang van 2021 is de pensioenopbouw verlaagd met 9,4% en de pensioenpremie verhoogd met 10,2% voor deelnemers die hun partner hebben meeverzekerd. Heeft u geen partner meeverzekerd dan stijgt uw premie met 9,2%.

Hoe is deze beslissing genomen?

De inhoud van de SPMS-pensioenregeling wordt bepaald door De Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS). Iedere deelnemer van SPMS kan kosteloos lid worden van BPMS en heeft dan medezeggenschap over de SPMS-pensioenregeling.

Als BPMS-lid wordt u vertegenwoordigd door 'afgevaardigden'. Er zijn in totaal circa 70 afgevaardigden. Tijdens de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) legt SPMS verantwoording af aan de afgevaardigden voor de keuzes die zij maken voor de pensioenregeling.

Word lid van BPMS

Bekijk wie uw afgevaardigde is

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Overzicht van samenwerking BPMS, SPMS en VvA

Rol Vergadering van Afgevaardigden

Het bestuur van SPMS kan een dergelijke maatregel niet doorvoeren zonder de toestemming van de VvA. De VvA kan zich vinden in de gekozen oplossing. De premieverhoging is geen prettige maatregel, maar de pijn wordt gedeeltelijk verzacht door het feit dat de premie aftrekbaar is. En met een combinatie van een verhoging van de premie en een verlaging van de pensioenopbouw is er gekozen voor een flexibele maatregel. De maatregelen hebben een direct positieve invloed op de financiële positie van SPMS.