Hoe is dit besluit genomen?

Een financieel gezond pensioenfonds is belangrijk. Een hogere premiedekkingsgraad zorgt voor meer zekerheid op de lange termijn. Hoewel er geen wettelijke minimumeisen zijn voor de stand van de premiedekkingsgraad wordt deze wel nauwkeurig gevolgd door de toezichthouder van alle pensioenfondsen, de DNB. Het bestuur van SPMS heeft besloten dat een premiedekkingsgraad van 70% evenwichtig is. Zodra de premiedekkingsgraad onder de 70% komt zijn maatregelen nodig. Dit is nu het geval, vandaar dat er vanaf 1 januari 2019 maatregelen genomen worden.

Rol Vergadering van Afgevaardigden

Het bestuur van SPMS kan een dergelijke maatregel niet doorvoeren zonder de toestemming van de Vergadering van Afgevaardigden (VvA). De VvA kan zich vinden in de gekozen oplossing. De premieverhoging is geen prettige maatregel, maar de pijn wordt gedeeltelijk verzacht door het feit dat de premie aftrekbaar is.