Toekomstbestendig pensioen

Een financieel gezond fonds heeft een evenwichtige premiedekkingsgraad

SPMS vindt het heel belangrijk om ons pensioenfonds gezond te houden voor de toekomst. Het gaat goed met de financiële positie van SPMS. We moeten wel een aantal maatregelen nemen om dit zo te houden. Dit heeft vooral te maken met de lage rentestand van de afgelopen jaren. Vanaf 2019 gaat de premie omhoog en de pensioenopbouw omlaag. Belangrijk uitgangspunt bij deze keuzes is de wens om de pensioenleeftijd op 65 jaar te houden.

De verlaging geldt alleen voor de toekomstige opbouw van pensioen. Uw opgebouwde pensioen wijzigt niet.