Herstelplan

Eind 2020 is er geen sprake van een reservetekort, dus is er ook geen herstelplan van kracht. De beleidsdekkingsgraad van 121,7% eind 2020 is namelijk hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 118,3%.

Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds aan het einde van een kalenderkwartaal niet boven de vereiste dekkingsgraad ligt, moet een fonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zolang het fonds aan herstel werkt, actualiseert het fonds het herstelplan jaarlijks. In dit plan staat aangegeven hoe het fonds ervoor zorgt dat de dekkingsgraad stijgt en op peil blijft. Momenteel is er geen sprake van een reservetekort. Daarom is er op dit momenteel geen herstelplan van kracht.

In een herstelplan geeft een pensioenfonds aan hoe aan herstel wordt gewerkt. Bij SPMS is geen herstelplan van kracht. Daarnaast moeten pensioenfondsen een financieel crisisplan opstellen. Hierin staat beschreven welke maatregelen een fonds moet treffen als het in de toekomst met een crisis te maken krijgt.

Het Financieel crisisplan is onderdeel van de Abtn. De Abtn is de Actuariële en Bedrijfstechnische nota en bedoeld voor toezichthouders als DNB, AFM, de certificerende actuaris en de accounts van het fonds. Bekijk het Financieel crisisplan.