Herstelplan

SPMS heeft sinds eind juni een dekkingsgraad van 121,8%. Dat is 0,4 dekkingsgraadpunt boven het wettelijk vereist eigen vermogen. Er is geen sprake van reservertekort, dus is er ook geen herstelplan van kracht.

Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds aan het einde van een kalenderkwartaal niet boven de vereiste dekkingsgraad ligt, moet een fonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zolang het fonds aan herstel werkt, actualiseert het fonds het herstelplan jaarlijks. In dit plan staat aangegeven hoe het fonds ervoor zorgt dat de dekkingsgraad stijgt en op peil blijft. Omdat de beleidsdekkingsgraad van SPMS 0,4 dekkingsgraad punt boven het wettelijk vereiste eigen vermogen van ongeveer 121,4% ligt, is er geen sprake meer van een reservetekort. SPMS is per 30 juni 2017 uit herstel en het herstelplan is dan beëindigd.
In een herstelplan staat aangegeven hoe we aan herstel werken. Daarnaast bestaat er een financieel crisisplan. Hierin staat beschreven welke maatregelen een fonds moet treffen als het in de toekomst met een crisis te maken krijgt.