Herstelplan

Eind 2019 is er geen sprake van een reservetekort, dus is er ook geen herstelplan van kracht. De beleidsdekkingsgraad van 124,4% eind 2019 is namelijk meer dan de vereiste dekkingsgraad van 118,1%.

Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds aan het einde van een kalenderkwartaal niet boven de vereiste dekkingsgraad ligt, moet een fonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zolang het fonds aan herstel werkt, actualiseert het fonds het herstelplan jaarlijks. In dit plan staat aangegeven hoe het fonds ervoor zorgt dat de dekkingsgraad stijgt en op peil blijft. Momenteel is er geen sprake van een reservetekort. Daarom is er op dit momenteel geen herstelplan van kracht.
In een herstelplan staat aangegeven hoe we aan herstel werken. Daarnaast bestaat er een financieel crisisplan. Hierin staat beschreven welke maatregelen een fonds moet treffen als het in de toekomst met een crisis te maken krijgt.