Nederland gaat naar een nieuw pensioenstelsel

SPMS en BPMS bereiden zich voor op het nieuwe pensioenstelsel. In plaats van een gegarandeerd pensioenbedrag is in het nieuwe pensioenstelsel de premie het uitgangspunt. Pensioen wordt ook persoonlijker en transparanter. In de komende jaren bereiden we ons voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

In PensioenInzicht van najaar 2022 staat op pagina 13 het artikel 'Nieuwe pensioenregels: keuzes voor VvA' waarin een tijdslijn staat over de te maken keuzes richting het vernieuwde stelsel. Deze informatie is niet meer actueel. Het laatste nieuws leest u in dit bericht over het uitstel van de transitiedatum. Ook te vinden in het overzicht van de 'Laatste ontwikkelingen'.