Nederland gaat naar een nieuw pensioenstelsel

SPMS bereidt zich voor op het nieuwe pensioenstelsel. In plaats van een gegarandeerd pensioenbedrag is in het nieuwe pensioenstelsel de premie het uitgangspunt. Pensioen wordt ook persoonlijker en transparanter. In de komende jaren bereiden we ons voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wat betekent dit voor u en uw pensioen? De animatie legt u kort uit wat er gaat veranderen en wat de volgende stappen zijn. Onder de animatie vindt u extra informatie:
Chat met SPMS