Waarom een collectieve pensioenregeling?

SPMS heeft, in tegenstelling tot commerciële verzekeraars, geen winstoogmerk. Dat betekent dat alle opbrengsten, na aftrek van de uitvoeringskosten, ten goede komen aan de (voormalige) deelnemers, de pensioengerechtigden en hun nabestaanden.

Door de verplichte deelname kan SPMS een groot vermogen collectief beleggen. Dat is, zo blijkt uit onderzoek, goedkoper dan individueel sparen.
 
Onze kosten zijn lager en de risico’s zijn beter te spreiden. Daardoor levert beleggen in een collectieve regeling gemiddeld een hoger rendement op dan zelf beleggen. Ook zijn bepaalde risico’s, zoals premieovername bij arbeidsongeschiktheid, in collectief verband makkelijker te verzekeren. Bovendien vraagt individueel sparen voor later veel discipline.
Overigens kunt u er natuurlijk altijd voor kiezen om, naast uw SPMS-pensioen, een extra - individuele - voorziening voor uw oude dag te treffen.