Vergadering van Afgevaardigden

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van de beroepspensioenvereniging BPMS behartigt de pensioenbelangen van SPMS-deelnemers die zich hebben opgegeven als (buitengewoon) lid.

De pensioenbelangen worden door afgevaardigden vertegenwoordigd. In de praktijk is het namelijk niet goed werkbaar om een besluit tot wijziging van de SPMS-pensioenregeling voor te leggen aan meer dan 6.000 BPMS-leden.

De VvA bestaat uit circa 70 afgevaardigden die de belangen namens de leden behartigen.

In het document Overzicht afdelingen en afgevaardigden VvA ziet u wie de afgevaardigden van de VvA zijn.

Dit zijn de taken van de VvA:

  • Behartigen van de pensioenbelangen van de (buitengewone) leden van de vereniging BPMS
  • Bepalen van de inhoud van de SPMS-pensioenregeling
  • Benoemen van de bestuursleden van BPMS

De VvA bestaat uit de volgende afdelingen:

A. Elke zelfstandige staf in (meer dan) een ziekenhuis geldt als één afdeling. Op dit moment zijn dat 70 afdelingen. Iedere afdeling vaardigt één lid af naar de VvA en benoemt een plaatsvervanger.

B. BPMS-leden die bijvoorbeeld extramuraal werken of volledig arbeidsongeschikt zijn, vormen samen één afdeling (‘Niet verbonden aan een afdeling’). Zij worden in de VvA vertegenwoordigd door één afgevaardigde, of door zijn plaatsvervanger.

C. Alle buitengewone leden vormen samen één afdeling. De buitengewone leden hebben tien afgevaardigden in de VvA.

In het document Overzicht afdelingen en afgevaardigden VvA kunt u de verschillende afdelingen met hun afgevaardigden zien.

Het is van belang dat iedere afdeling zorgt voor een afgevaardigde (en een plaatsvervanger) in de VvA. Alleen dan zijn de leden verzekerd van medezeggenschap. Degene die wordt afgevaardigd naar de VvA, vertegenwoordigt zo veel stemmen als er vanuit zijn afdeling BPMS-leden zijn.

De vergaderdata van de Vergadering van Afgevaardigden zijn:

  • dinsdag 15 maart 2022
  • dinsdag 7 juni 2022
  • dinsdag 1 november 2022 (reservedatum)
  • dinsdag 13 december 2022

Op dinsdag 7 juni 2022 wordt de openbare jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen van BPMS en SPMS over 2021 besproken. Naast de jaarstukken komen de financiële positie van SPMS en het beleggingsresultaat aan de orde.

Deelnemers en pensioengerechtigden kunnen zich aanmelden door vóór 16 mei 2022 een bericht te sturen naar info@bpms.nl.

Chat met SPMS