Verantwoordingsorgaan en toezicht

SPMS legt verantwoording af aan de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) over het door haar gevoerde beleid.

De VvA is het verantwoordingsorgaan en is bevoegd een oordeel te geven over het handelen van het SPMS-bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Daarnaast heeft de VvA de bevoegdheid zich uit te spreken over het door het bestuur van SPMS gevoerde beleid en de beleidkeuzes voor de toekomst.
Toezicht op het pensioenfonds SPMS wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht, bestaande uit onafhankelijke deskundigen. Daarnaast zijn De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten de externe toezichthouders van SPMS.
De afgevaardigden kunnen hun stemmen uitbrengen tijdens de vergadering van de VvA. Het aantal stemmen dat de afgevaardigde uitbrengt is afhankelijk van het aantal BPMS-leden van zijn afdeling. 
 
De afgevaardigden namens de actieve leden vertegenwoordigen zoveel stemmen als er vanuit zijn afdeling BPMS-leden zijn (zie ook afdelingen VvA onder A en B). 
 
Als het gaat om een wijziging van de pensioenregeling is de zeggenschap van de afgevaardigden namens de buitengewone BPMS-leden beperkter (zie ook afdelingen VvA onder C), omdat zo’n wijziging alleen geldt voor de actieve deelnemers. 
Zij hebben wel evenveel stemmen als de actieve deelnemers wanneer het gaat om de verantwoording die het pensioenfonds aan de VvA aflegt.