Stemrecht bij te nemen besluiten

De afgevaardigden kunnen hun stemmen uitbrengen tijdens de vergadering van de VvA. Het aantal stemmen dat de afgevaardigde uitbrengt is afhankelijk van het aantal BPMS-leden van zijn afdeling.

De afgevaardigden namens de actieve leden vertegenwoordigen zoveel stemmen als er vanuit zijn afdeling BPMS-leden zijn. 
 
Als het gaat om een wijziging van de pensioenregeling is de zeggenschap van de afgevaardigden namens de buitengewone BPMS-leden beperkter, omdat zo’n wijziging alleen geldt voor de actieve deelnemers. 
 
Zij hebben wel evenveel stemmen als de actieve deelnemers wanneer het gaat om de verantwoording die het pensioenfonds aan de VvA aflegt.