De deeltijdfactor, wat betekent dat (mogelijk) voor u?

Als u in deeltijd werkt kunt u in veel situaties niet meer volledig pensioen opbouwen. Bestuurslid Coks Bosman legt in 1,5 minuut uit hoe de deeltijdfactor werkt en welke gegevens wij straks van u nodig hebben.

Deze video opent mogelijk niet in Internet Explorer versie 9. Wij adviseren u deze pagina in een andere browser te bekijken.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de uitvraag? Neem dan contact op met de adviesgroep SPMS. Zij zijn te bereiken op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur via <a href="tel:0031205836200">020 583 62 00</a>.
Per 1 januari 2015 is de fiscale wetgeving gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat SPMS verplicht is uw pensioenregeling aan te passen. Daarom ontvangt u in juli een brief waarin wij vragen naar het aantal uren dat u werkt en uw inkomen. Dit hebben wij nodig om de hoogte van uw pensioenpremie te bepalen.
 
De nieuwe regeling kan tot gevolg hebben dat u anders wordt ingeschaald. Dit betekent dat wij in dat geval een correctie moeten toepassen op de pensioenopbouw en premie die u in 2015 heeft betaald.
 
Wilt u weten wat er voor u verandert? Maak dan gebruik van de inschalingstool die wij speciaal voor u hebben ontwikkeld.
We kunnen ons voorstellen dat dit bericht of de brief die u gekregen heeft, vragen oproept. Op de meest gestelde vragen vindt u hieronder een antwoord. 
 1. Waarom is de inschalingmethodiek gewijzigd? 
  Per 1 januari 2015 is de fiscale wetgeving gewijzigd. Daarom is SPMS verplicht uw pensioenregeling aan te passen. 
 2. Wanneer ben ik zelfstandige? 
  U bent zelfstandige als u een vrije praktijk heeft in een ziekenhuis of kliniek (al dan niet in maatschapsverband). Maar ook als u uw beroep zelfstandig in een ander verband uitoefent. Bijvoorbeeld als zelfstandig waarnemer, zzp-er, of met een praktijk aan huis. Bent u in dienst van uw eigen BV (de DGA)? Dan valt u voor de nieuwe fiscale wetgeving onder het begrip werknemer. 
 3. Wanneer word ik gekwalificeerd als werknemer? 
  Als werknemer zult u gewoonlijk verplicht deelnemen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) of bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Echter, in drie situaties bent u als werknemer verplicht deelnemer bij SPMS: 
  1. U bent DGA. U bent dan in dienst van uw eigen BV. DGA’s zijn uitgesloten van de pensioenregeling van PFZW. 
  2. Uw werkgever is een kliniek die minder dan 50% verzekerde zorg levert. Uw werkgever valt dan niet onder de verplichtstelling van PFZW, en u evenmin. 
  3. Uw werkgever is een collega of maatschap van collega’s. (Naar verwachting valt u hierbij overigens vanaf een nog vast te stellen datum in de loop van 2015 verplicht onder de pensioenregeling van PFZW in plaats van SPMS.) 
 4. Welke invloed hebben mijn gewerkte uren op mijn pensioenopbouw? 
  De nieuwe wetgeving stelt met ingang van 2015 fiscale grenzen aan de toegestane pensioenopbouw. Voor het bepalen van die grens is niet alleen de hoogte van uw inkomen van belang. Voor de pensioenregeling geldt als specifieke norm dat er sprake is van voltijd als u op jaarbasis tenminste 1.750 uur per jaar werkt. Bij minder dan 1.750 uur op jaarbasis werkt u in deeltijd. Werkt u in deeltijd, dan kan dat van invloed zijn op de toegestane opbouw. 
  SPMS moet bepalen of dit voor u aan de orde is. Vandaar dat we vragen naar het aantal gewerkte uren waarin u het inkomen heeft verworven waarover u pensioen opbouwt. 
 5. Hoe geef ik een wijziging met betrekking tot mijn inschaling door? 
  In juli 2015 ontvangt u van ons een brief met een formulier waarop u de benodigde gegevens in kunt vullen. Stuur dit naar ons terug, zodat wij u opnieuw kunnen inschalen. 
 6. Waar kan ik zelf mijn inschaling berekenen? 
  Wij hebben speciaal voor onze deelnemers een inschalingstool ontwikkeld. U vindt deze op de website. Ga naar de inschalingstool. 
 7. Wat zijn de gevolgen als ik niet of niet goed ben ingeschaald? 
  Een onjuiste inschaling kan ongewenste fiscale gevolgen voor u hebben. Uw inschaling is ook van invloed op de hoogte van het nabestaandenpensioen bij overlijden en op de hoogte van premieovername bij arbeidsongeschiktheid. Geef wijzigingen zo snel als mogelijk aan ons door! Jaarlijks verstrekt SPMS de fiscus een opgave van de inschalingsgegevens van zelfstandingen. 
 8. Welke uren tellen mee als u werkt als zelfstandige? 
  Alle uren die u besteedt aan uw beroep. Dus niet alleen direct patiëntgebonden uren, maar ook de uren die u besteedt aan de bedrijfsadministratie en bijvoorbeeld de uren die u nodig heeft om uw website bij te houden. Ook tellen uw gevolgde beroeps- en bedrijfsmatige cursussen en trainingen mee. Houdt u er wel rekening mee dat u deze gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken. Reistijd voor woon-werkverkeer mag u niet meerekenen als gewerkte uren. Reistijd naar patiënten of collega’s telt wel mee als werktijd. Ook mag u ziektedagen meerekenen. Mocht u nog vragen hebben over het bepalen van mee te tellen uren, dan kunt u deze het beste voorleggen aan uw belastingadviseur dan wel de Belastingdienst. 
 9. Hoe bepaal ik als werknemer het aantal uren op jaarbasis?  
  U kunt uw uren per week vermenigvuldigen met uw aantal werkweken. Uw verlofregeling bepaalt hoeveel weken u op jaarbasis werkt. Eventueel kunt u dit bij de werkgever navragen. 
 10. Wat is de overgangsregeling 62+? 
  Bent of wordt u in 2015 62 jaar of ouder? Dan is het mogelijk dat u in de jaren vóór uw 65-ste in een lagere inkomensklasse valt. Bijvoorbeeld doordat u uw praktijk afbouwt. Vanwege het hogere inkomen in 2012 (T-3) zou u mogelijk toch een hogere premie moeten blijven betalen. Om dit te kunnen voorkomen heeft SPMS een afbouwregeling in het leven geroepen. U kunt na verwerking van uw inschaling contact met ons opnemen als u overweegt om van deze overgangsregeling gebruik te maken. 
 11. Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Moet ik dit deel van mijn inkomen ook opgeven? 
  Nee, het inkomen uit arbeidsongeschiktheiduitkeringen wordt niet bij het inkomen geteld voor het bepalen van de premiegrondslag.