Hoe belegt SPMS mijn geld?

SPMS belegt uw premie en die van andere deelnemers, om ervoor te zorgen dat alle pensioenen kunnen worden uitgekeerd. Marcel Roberts, Chief Investment Officer van SPMS, vertelt in 2 minuten hoe het beleggingsbeleid werkt.

Deze interactieve video opent mogelijk niet (goed) in Internet Explorer versie 9. Wij adviseren u daarom om de video's in een andere browser te bekijken, zodat u gebruik kunt maken van de interactieve elementen in deze video's.

Beleggen in een beweeglijke omgeving

U betaalt premie aan SPMS voor de opbouw van uw pensioen. Omdat premies alleen niet voldoende zijn om alle pensioenen te betalen belegt SPMS uw geld. In dit artikel laten wij zien hoe uw pensioenfonds belegt en wat SPMS doet om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

De markten waarin een pensioenfonds belegt zijn vaak volatiel ofwel beweeglijk. de recente ontwikkelingen rondom Griekenland bijvoorbeeld,  brachten de financiële markten behoorlijk in beweging. Kan SPMS snel inspelen op dergelijke ontwikkelingen? Om te profiteren, maar ook om vermogen veilig te stellen, zodat u een optimaal pensioen krijgt?

“Dat kan zeker”, zegt Marcel Roberts, Chief Investment Officer bij SPMS. “Maar dat is eigenlijk zelden nodig. Pensioenfondsen zijn immers langetermijnbeleggers.” Over het algemeen ontvangt SPMS de eerste premie als een deelnemer 35 jaar is. 30 jaar later keert SPMS het eerste pensioen uit. En dit blijft SPMS doen tot gemiddeld het 88e levensjaar. Dat is nog eens 23 jaar. “Grofweg kun je zeggen dat SPMS iedere premie die het ontvangt voor 30 jaar kan beleggen. Uiteraard is de praktijk enigszins anders. Want een pensioenfonds is een collectief. Er zijn mensen die starten, mensen die vlak voor hun pensioen staan en gepensioneerden. Toch is het een feit dat een pensioenfonds op lange termijn rendementen moet halen om over een lange termijn aan de verplichtingen te voldoen.” Juist omdat een pensioenfonds belegt voor de lange termijn, kan het wat doorstaan. “Elke markt kent cycli. Bij opgaande markten is er niets aan de hand. Daardoor heeft een langetermijnbelegger bij neergaande markten voldoende tijd om te herstellen.” Uw pensioen zal dus niet zomaar veranderen als gevolg van bewegingen op de markt.

De belangrijkste beslissing in het beleggingsproces van een fonds is de vermogensverdeling (allocatie). Het bestuur gebruikt hiervoor uitgebreide (scenario)studies. Marcel Roberts: “Een voorbeeld van allocatie is 30 procent aandelen, 50 procent vastrentende waarden, 10 procent vastgoed en 10 procent hedge funds. Het bestuur telt ook de bandbreedtes vast waarbinnen de verdeling moet blijven. Bijvoorbeeld dat aandelen niet minder dan 25 procent mogen bedragen en niet meer dan 35 procent. Zo kan het fonds inspelen op ontwikkelingen in de markten. Tegelijkertijd zorgt de bandbreedte ervoor dat er niet onnodig veel transacties plaatsvinden om precies op de juiste verdeling te blijven. Markten zijn nu eenmaal beweeglijk.”

Elk pensioenfonds huurt managers in om het vermogen te beheren. De belangrijkste is de zogenoemde fiduciair manager. “Die geeft adviezen en selecteert de managers die het vermogensbeheer daadwerkelijk uitvoeren”, legt Marcel Roberts uit. Er zijn actieve en passieve managers. “Dat zegt niets over hoeveel transacties een manager doet. Het geeft aan of hij de benchmark volgt of niet. De benchmark is een meetlat, bestaande uit een bepaalde set aandelen of obligaties, waaraan we onze beleggingsresultaten afmeten. Passief wil zeggen dat de manager de benchmark zoveel mogelijk volgt. Door koersontwikkelingen kan een benchmark voortdurend veranderen. Dan moet een passieve manager veel handelen om de benchmark te volgen. Het is dus ook niet risicoloos. De bewegingen van de markt zijn er altijd. Actieve managers hebben juist de vrijheid om van de benchmark af te wijken, om zo extra rendement te behalen. Of juist te voorkomen dat ze in een neergaande markt net zoveel verlies maken als de benchmark. Zij spelen actief in op ontwikkelingen in de markten. Maar wel altijd binnen de regels van het beleggingsbeleid van het SPMS.” In het beleggingsbeleid staat ook hoeveel actief beheer is toegestaan.

De ontwikkelingen rond Griekenland volgt SPMS op de voet. “Niet omdat we Griekse staatsobligaties hebben, SPMS bezit in Europa alleen Duitse en Nederlandse staatsobligaties”, stelt Marcel Roberts gerust. “Wel omdat de markten er onrustig van worden. Die onrust strookt overigens niet met de economische werkelijkheid. Economisch gezien is Griekenland niet belangrijk. Het gaat om minder dan 2 procent van de economie van de eurozone.” Dat neemt niet weg dat SPMS wel degelijk procedures heeft om snel beslissingen te kunnen nemen. “Als het nodig is, roepen we de beleggingscommissie of het bestuur bijeen. Dat kan binnen een dag. Maar zolang het onwaarschijnlijk is dat SPMS op langere termijn in de problemen komt, zal het bestuur niet ingrijpen.” Daarnaast is de directe exposure naar Griekenland zeer beperkt.

SPMS doet er alles aan om u een optimaal pensioen te bieden en volgt ontwikkelingen op de markten dan ook nauwlettend. Bijvoorbeeld de recente ontwikkelingen rondom Griekenland. Ook zijn er procedures die snel ingrijpen mogelijk maken. Maar om- dat SPMS een langetermijnbelegger is, is dit zelden of nooit nodig. De managers die een actief mandaat van SPMS hebben, kunnen overigens wel direct inspelen op ontwikkelingen. En dat mag u ook verwachten van deze actieve managers.

Marcel Roberts is sinds november 2012 Chief Investment Officer van SPMS. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid dat door SPMS gevolgd wordt.