Wat verandert er in 2020?

Bekijk wat er vanaf januari 2020 verandert in uw pensioenregeling. Ook leest u hier welke zaken gevolgen hebben voor uw (netto) pensioenuitkering.

Vanaf 2020 gaat de premie omhoog en de pensioenopbouw omlaag. Belangrijk uitgangspunt bij deze keuzes is de wens om de pensioenleeftijd op 65 jaar te houden.

Lees alles over de wijzigingen

Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioen. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

De wettelijke bijdrage Zvw wordt ieder jaar aangepast. Ook als uw brutopensioen niet verandert, kan uw maandbedrag lager worden.

De Zvw bedraagt in 2020 5,45 % van uw bruto jaarinkomen. In 2019 was dat 5,7 %. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 57.223. Dit was in 2018 € 55.923.

Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen.

De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.

Woont u in het buitenland en betaalt u in Nederland belasting? Per 1 januari 2019 zijn de belastingregels voor u gewijzigd. Er wordt voor een kleiner bedrag rekening gehouden met heffingskortingen, zoals kortingen op de loon- en inkomstenbelasting.

Wat betekent het voor u?

De wijziging is alleen van toepassing voor mensen die in het buitenland wonen. Door verlaging of vervallen van heffingskortingen betaalt u meer loonbelasting. Hierdoor krijgt u een lager bedrag van ons uitbetaald. Op de betaalspecificatie van SPMS ziet u hoeveel minder u ontvangt. Deze vindt u digitaal in MijnSPMS. Via de aangifte inkomstenbelasting kunt u dit bedrag weer terugvragen. Hierdoor verandert er onder aan de streep niks voor u.

Op belastingdienst.nl/internationaal leest u meer over heffingskortingen, aangifte doen en wat het aanvragen van een voorlopige aanslag voor u betekent.