Wat verandert er in 2019?

Bekijk wat er vanaf januari 2019 verandert in uw pensioenregeling. Ook leest u hier welke zaken gevolgen hebben voor uw (netto) pensioenuitkering.

Vanaf 2019 gaat de premie omhoog en de pensioenopbouw omlaag. Belangrijk uitgangspunt bij deze keuzes is de wens om de pensioenleeftijd op 65 jaar te houden.

Lees alles over de wijzigingen

Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioen. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

De wettelijke bijdrage Zvw wordt ieder jaar aangepast. Ook als uw brutopensioen niet verandert, kan uw maandbedrag lager worden.

De Zvw bedraagt in 2019 5,7% van uw bruto jaarinkomen. In 2018 was dat 5,65%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 55.923. Dit was in 2018 € 54.614.

Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen.

De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.