Wat verandert er in 2022?

Bekijk wat er vanaf januari 2022 verandert in uw pensioenregeling. Ook leest u hier welke zaken gevolgen hebben voor uw (netto)pensioenuitkering.

In 2022 blijft de pensioenopbouw gelijk. De pensioenpremie stijgt met 1,537%. Dit is in lijn met de looninflatie. Afgesproken is dat de premie de aankomende vier jaar niet meer zal stijgen dan de looninflatie.

Lees meer over pensioen bij SPMS

Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioen. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

De wettelijke bijdrage Zvw wordt ieder jaar aangepast. Ook als uw brutopensioen niet verandert, kan uw netto maandbedrag veranderen.

De Zvw bedraagt in 2022 5,5% van uw bruto jaarinkomen. In 2021 was dat 5,75%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 59.706. Dit was in 2021 € 58.311.

Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen.

De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie ook svb.nl.

Chat met SPMS