Wijzigingen in pensioenreglement

Sinds 1 juli 2017 is het pensioenreglement van SPMS op 2 punten aangepast. U leest hier wat er veranderd is.

Het doorwerkvereiste geldt niet meer

Wilt u de ingangsdatum van uw pensioen uitstellen? U bent dan niet langer verplicht om door te werken. U hoeft hierover ook geen verklaring meer af te leggen. Heeft u uw pensioen al uitgesteld, en is het nog niet ingegaan? Dan bent u niet langer verplicht het uitgestelde pensioen te laten ingaan zodra u stopt met werken als medisch specialist vóór de gekozen ingangsdatum. Deze beleidswijziging per 1 januari 2017 is per 1 juli 2017 in het pensioenreglement opgenomen.

De werknemersdefinitie verandert

Bent u deelnemer bij ons en in dienst van een werkgever die verzekerde zorg biedt? Dan valt u nu onder de pensioenregeling van PFZW. Voorheen was dat alleen het geval bij verzekerde zorg van 50 procent of meer. Omdat in juli 2016 de verplichtstelling van PFZW is gewijzigd, heeft SPMS de werknemersdefinitie in het reglement per 1 juli 2017 hierop aangepast. Alleen werknemers in dienst van privéklinieken zonder van overheidswege gefinancierde zorg blijven deelnemer bij SPMS. Bent u directeur-grootaandeelhouder? Dan valt u altijd onder de pensioenregeling van SPMS.

27-09-2017