Uw gebruikelijk loon in 2018

Bent u DGA? Dan kan u zelf uw salaris bepalen, met inachtneming van de minimale grens van het gebruikelijk loon. In 2018 is het gebruikelijk loon opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst. Lees hieronder wat dit voor u betekent.

Vaststelling gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon is een fiscale norm en gebaseerd op het vergelijkingsloon. De Belastingdienst heeft het vergelijkingsloon voor 2018 vastgesteld op € 174.600. Het gebruikelijk loon bedraagt 75% van het vergelijkingsloon: 75% van € 174.600 is € 130.950. Het gebruikelijk loon moet een DGA zichzelf volgens de Belastingdienst minimaal aan loon uitkeren bij een voltijd dienstverband.

Uw inschaling bij SPMS

In het tweede kwartaal van 2018 doen wij de jaarlijkse uitvraag van uw inkomensgegevens. Geeft u uw inkomen door aan SPMS? Houdt u dan rekening met de verhoging van het gebruikelijk loon. De wijziging van het gebruikelijk loon kan gevolgen hebben voor uw inschaling.

26-03-2018