Verhoging pensioenen en premiewijziging 2018

SPMS heeft besloten de opgebouwde pensioenen te verhogen met de vaste 3% en geen extra indexatie te geven. Daarnaast wijzigen de premies per 1 januari 2018. In welke mate uw premie wijzigt, hangt af van welke regeling u heeft.

Premiewijziging

Heeft u per 1 januari 2012 gekozen voor de opt-out regeling? Dan valt u in de basisregeling (opting-out) en stijgt uw premie in 2018.

Bent u na 1 januari 2012 deelnemer geworden bij SPMS of heeft u toentertijd niet gekozen voor de opting-out regeling? Dan daalt uw premie in 2018.

Toeslagverlening

Ieder jaar verhogen we uw (opgebouwde) pensioen met 3%. Dit is de onvoorwaardelijke toeslagverlening. Naast deze onvoorwaardelijke toeslagverlening proberen we uw (opgebouwde) pensioen jaarlijks extra te verhogen. SPMS heeft besloten geen extra indexatie te geven. De stijging van uw (opgebouwde) pensioen ziet u terug op uw pensioenoverzicht. Dit ontvangt u van ons vóór 1 juli 2018.

22-12-2017

Uw pensioenpremie daalt per 1 januari 2018. Voor deelnemers met een verzekerde partner daalt de pensioenpremie met circa 4,8%, voor deelnemers zonder verzekerde partner daalt de premie met circa 5,8%. SPMS heeft besloten de opgebouwde pensioenen te verhogen met de vaste 3% en geen extra indexatie te geven.

Waarom daalt de premie?

Voor uw pensioenopbouw betaalt u elke maand pensioenpremie. Gewoonlijk gaat die premie op 1 januari van elk jaar een stapje omhoog.
 
Het jaar 2018 is echter bijzonder. Er zijn namelijk factoren die zorgen voor een premiestijging, maar daartegenover staan factoren die leiden tot een grotere daling. Per saldo gaat uw premie per 1 januari dan ook omlaag. Hoe zit dit?
 
De verhogende factoren:
  • De pensioenopbouw 2018 is verhoogd met de loonontwikkeling van ambtenaren.
  • De gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand is licht toegenomen. 
  • De levensverwachting van de deelnemers is gestegen.
  • Er is een lichte toename van het aantal vrouwelijke deelnemers.

De verlagende factoren:

Op grond van fiscale regels heeft SPMS moeten besluiten om het ouderdomspensioen dat u met ingang van 2018 opbouwt te verlagen met 7%. Deze wijziging geldt niet voor de opbouw van de nabestaandenpensioenen. Voor de lagere opbouw van het ouderdomspensioen betaalt u een lagere premie. Voor deelnemers met een verzekerde partner volgt hieruit een premiedaling van circa 5,8%, voor deelnemers zonder verzekerde partner een premiedaling van circa 7,0%.

Per saldo een premiedaling

Omdat de daling groter is dan de stijging, gaat uw pensioenpremie per 1 januari 2018 per saldo omlaag.

Wat betaalt u in 2018?

Hieronder ziet u wat u in 2018 aan pensioenpremie betaalt.

2018 2017
Met verzekerde partner € 28.380 € 29.809
Zonder verzekerde partner € 23.367 € 24.795

In januari 2018 ontvangt u van ons een persoonlijk bericht hoeveel u precies gaat betalen. De premie betaalt u dan via automatische incasso of zelf via uw bank. Lees meer over uw pensioenpremie.
Uw pensioenpremie stijgt per 1 januari 2018. Voor deelnemers met een verzekerde partner stijgt de pensioenpremie met circa 1,1%, voor deelnemers zonder verzekerde partner stijgt de premie met circa 1,3%. SPMS heeft besloten de pensioenen te verhogen met de vaste 3% en geen extra indicatie te geven.

Waarom stijgt de premie?

Voor uw pensioenopbouw betaalt u elke maand pensioenpremie. Die premie gaat op 1 januari van elk jaar een stapje omhoog. Hoe is de stijging tot stand gekomen?
  • De pensioenopbouw is in 2018 is verhoogd met de loonontwikkeling van ambtenaren.
  • De gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand is licht toegenomen. 
  • De levensverwachting van deelnemers is gestegen.
  • Er is een lichte toename van het aantal vrouwelijke deelnemers.

Wat betaalt u in 2018?

Hieronder ziet u wat u in 2018 aan pensioenpremie betaalt.

2018 2017
Met verzekerde partner € 22.689 € 22.432
Zonder verzekerde partner € 18.844 € 18.597

In januari 2018 ontvangt u van ons een persoonlijk bericht hoeveel u precies gaat betalen. De premie betaalt u dan via automatische incasso of zelf via uw bank. Lees meer over uw pensioenpremie.